Жестовете на Кристалина

в Свят

Жестът „триъгълникът на властта” се използва от редица представители на съвременниия политически и културен елит. (фиг. 1 – 4) Той  се образува от събраните палци и показалци на двете ръце, при което се образува триъгълник, чийто връх може да бъде насочен както нагоре, така и надолу. Това не променя значението му.

     

Най-често жестът се използва от германският канцлер Ангела Меркел, като в някои случаи тя му придава формата на триъгълник, а в други – на ромб. Затова той се нарича  „триъгълникът на властта”, „ромбът на Меркел” или „диамантът на Меркел”. (//en.wikipedia.org/wiki/Merkel-Raute) Обикновено жестът се счита за нейно изобретение или „търговска марка”, но всъщност произходът му е по-стар.

Един от първите, който позира с този жест, е 11-ят президент на САЩ Джеймс Полк. (фиг. 5) На официалния му портрет, рисуван в средата на 19 век, той стои прав на фона на червена завеса с извита настрани глава. Жестът на ръцете му има формата на вдлъбнат отгоре триъгълник, чийто закръглен връх сочи надолу.  Жестът изпъква особено добре на фона на по-тъмния костюм и масата отстрани. Същият жест е използван и при изработката на восъчната статуя на Джеймс Полк, което показва неговото особено значение. Триъгълните му очертания в този случай обаче са по-добре изразени, а тъмното пространство точно в средата има закръглена форма. (фиг. 6)

38–ят президент на САЩ Джералд Форд също позира с подобен жест на доста свои официални портрети и портретни фотографии. (фиг. 7, 8 и 9) Той прави това съзнателно, образувайки с пръстите форма с размерите на равнобедрен, а понякога и точен равностранен триъгълник. В някои случаи от центъра му се подава или ‘‘гледа’’ отверствието на една лула, която вероятно подчертава значението му. Този детайл е оригинална добавка към жеста и напомня за Всевиждащото око на върха на пирамидата от държавния печат на САЩ и банкнотата от един долар,  което е символ на провидението на Всевишния Бог Отец. (Фиг. 10) Дизайнът на печата е инспириран от идеологията на Свободното масонство, традиционно свързана с президентската институция на САЩ, което се отнася и за банкнотата, чийто дизайн е изработен по поръчка на Федералния резерв. Изглежда Форд съзнателно позира с въпросния жест, отправяйки с него определено послание към хората.

Приемникът на Форд, президентът Джими Картър, също неведнъж съзнателно демонстрира този тип жест, малко модифицирайки го. На портретните си фотографии на фиг. 9, 10 и 11) той позира, гледайки замечтано. С пръстите на двете си ръце „изплита” цяла пирамида, която има триъгълен отвор в горната част, което отново напомня за Окото от държавния печат на САЩ и еднодоларовата американска банкнота.

original

„Триъгълен” е и жестът, който прави фамилно свързаният с Федералния резерв на САЩ барон Якоб Ротшилд на портретната фотография на фиг. 1. Събраните му палци образуват равностранен триъгълник с удивително точни размери, ефект, който явно е търсен съзнателно. Погледът му е въздействащ, директен и многозначителен, което също показва, че жестът не е случаен. Главата му е наклонена в посоката, където се намира портретът на негов предшественик.

Фиг. 12 Доналд Ръмсфелд

С ‘‘триъгълни’’ жестове позират на официалните си портрети също така министърът на отбраната на САЩ и виден идеолог Доналд Ръмсфелд (фиг. 12), както и държавният секретар Мадлин Олбрайт. (фиг. 13) Първият е автор на понятието ‘‘нова Европа’’, което визира желаното от САЩ състояние на Източна Европа през 21 век, а на портрета му акцентът пада върху сключените ръце. Те са нарисувани с размер по-голям от нормалния, а от пръстите доминира средният на лявата. (В споменатата книга значението на този “среден пръст” е в определена степен изяснено.) Жестът на Мадлин Олбрайт от своя страна се отличава с по-сплесната форма на вътрешното пространство, което имитира формата на разперените криле на орела от брошката върху костюма й.

madeleinealbright
Фиг. 13 Мадлин Олбрайт

Своеобразна, оригинална добавка към въпросния тип триъгълен жест прави настоящият председател на ЕК Жан-Клод Юнкер на портретната си фотография на фиг. 14. Той е от типа „Меркел”, но в средата се пресича от пръстите на ръцете, като на преден план се вижда само единият отсредните. Важен е много сериозният, директният, многозначителният, пронизващият и откровеният поглед на председателя, който сякаш иска да каже нещо.

jean-claude-juncker-17206a
Фиг. 14 Жан-Клод Юнкер

Разновидности на „триъгълния” жест, напомнящи за неговия оригинал, създаден от  Джеймс Полк, демонстрират и президентът на САЩ Бил Клинтън и кралица Беатрикс Нидерландска на портрета на фиг. 15 и и съответно на фотографията на фиг. 16. С всичките пръсти на ръцете си те „сплитат” доста правилни триъгълници с върхове, насочени надолу. Показалците на десните им ръце също сочат надолу, което подсказва за значението на жестовете.

Добре очертан „триъгълен” жест с усмивка демонстрира и еврокомисарят Кристалина Георгиева, показан в началото на статията. (фиг. 2) Той с точност копира този на барон Ротшилд на фиг. 1 и е придружен със същия директен, многозначителен поглед. На фиг. 17 тя взима участие в направата на същия жест заедно с финансиста Джордж Сорос на фона на знамето на ЕС и портрета на Васил Левски.

krist
Фиг. 17 Кристалина Георгиева и Джордж Сорос

Макар и не толкова открито, Кристалина Георгиева позира и с други масонски жестове на свои портретни фоторафии, като например тази на фиг. 18. На нея тя с лявата ръка полуприкрито илюстрира описаният в книгата „Рокфелер център в Ню Йорк и тайните жестове на масонството” древен масонски жест „средни пръсти”.  А на съседната фиг. 19 тя ненатрапчиво сочи с масонския жест „среден пръст” на фона на разтворената книга, която е често използван атрибут в иконографията на масонския Бог Отец. Нейното заглавие „Добрият войник Швейк” е многозначително и изглежда показва фукцията на Кристалина на стриктен служител на системата, на която е подчинена. Характерът на последната е загатнат от триъгълника на задната корица…

Вземайки предвид всички тези особености на съвременния масонски жест „триъгълник”, както и фактът, че старите масонски жестове се отнасят преди всичко до образа на Бог Отец,  трябва да предположим, че въпросният също е свързан с този божествен образ. В случая обаче с Господ Бог се идентифицират както мъжете масони, така и жените масони, за разлика от древността, когато вторите се идентифицират не с Бог Отец, който е Първият член на Светата Троица, а с Третия, който е Светият Дух. С други думи, въпросният съвременен масонски жест има всеобщ или „унисексуален” характер, имайки общо с най-важният член на Светата Троица – този с Окото, вписаното в рамките на триъгълника или Бог Отец.

От всичко това може да стане ясно вероятното съществуване на прослойка от масонството, свързана по определен начин с институции като Държавния департамент на САЩ, Федералния резерв и ЕС. То явно е тайно общество в обществото с водещи функции. Същото разполага с познание за древната система от масонски разпознавателни жестове и я допълва с нови. Парадоксално е, но огромната част от останалите масони по света (над 90%) като цяло дори не подозират за нейното съществуване и живеят в пълно невидение за нейното значение.

Тайната на старомасонското познание се състои в конкретната минала, настояща и бъдеща роля на Бог Отец на Земята. И затова именно към него въпросната ложа, еманация на която е Федералният резерв, отправя взор и формулира клетви като In God We Trust, изписана върху всички американски банкноти. Нейният почерк се открива и в дизайна на логото на основна институция като Европейския съвет, който определя политическите насоки и приоритетите на ЕС. Доскоро то представляваше стилизирано око със синя зеница и светли клепачи, но вероятно заради твърде откровеният си характер и след възникналите подозрения за неговото скрито значение през изминалата година бе подменено с ново.

European Council - Web
Старото лого на Европейския съвет

Съдейки по случаи като Кристалининия, се налага заключението, че повече или по-малко всеки член на въпросното елитарно масонско течение с приложен характер се смята за изпълнителен орган или „войник” на Бога. От тук иде неговата сила, самоувереност и усещане за непогрешимост. Това напомня за членовете на древния инквизационен доминикански орден, които са били оприличавани с „кучета” на Бога. (лат. Domini canes). Както личи обаче, днес ролята на „войници” или „кучета” на Бога играят въпросните водещи членове на тази централизирана масонска структура, която с финансови средства (фондове) смята въз основа на определени нейни визии, за които ще стане въпрос по-късно, да направлява и манипулира всички бъдещи цивилизационни процеси. Най-вероятно с тях е свързано новомасонското американско понятие Нов Световен Ред?!

Същественото при всичко това е, че тези нови Domini canes, също както старите, се считат за избрани да действат в съображение с Волята на Бога на Земята. Дали обаче Последната е в синхрон с тяхната и дали напротив, не е в пълен разрез с нея? На този въпрос предстои отговорим в изследване, специално посветено на значението на старомасонските ренесансови и барокови жестове. Те се явяват концентриран израз на старата масонска мъдрост, която е гледала далеч напред в апокалиптичните времена, които вече са налице днес.

(На този въпрос се спира подробно, но от друга гледна точка книгата „Земният лик на Бога”, Издателство „Даскалов”, 2015. Тя засяга конкретното участие на силите на Бог Отец във физическото формиране на Земята и тяхната съдба понастоящем! В нея се слага край на илюзията Annuit cœptis („Божественото Провидение стои зад нас”), изписана над пирамидата с Окото от държавния печат на САЩ и издаваните от Федералния резерв еднодоларови банкноти.)

Всичко това повдига ред сериозни въпроси, чието осъзнаване може да спомогне за евентуален позитивен развой на събитията, а именно:

Безобидно ли е днес показването на масонските жестове като този със средния пръст и особено новият – триъгълникът с Окото? Не е ли малко цинично това при положение, че хората като цяло нямат никаква представа за съществуването им, нито за значението им? Трябва ли те да се чувстват заплашени от тях? Има ли право обществото като цяло да знае значението им, при положение, че то е пряко засегнато от тях? Защо днес тези жестове се използват прикрито, след като дори през древността, когато е съществувала опасност от преследване oт доминиканците, това е ставало открито и явно? Основателни ли са претенциите за откритост на редица масонски братства при наличието на подобни секретни жестове? Трябва ли обществото да си даде сметка за същността на  централизираната европейска система на управление, налагана през последните години? . . . . . . . 

Автор: Март Атанасов

НАЗДРАВЕ !

ВИЖТЕ Още:


• Сатанински символи в личните карти на гражданите на Република България


• Скрити символи и знаци в българските пари


•  Откъс от книгата “Печатът на антихриста” от Монах Мартиниан (Боянов)


Жестовете на Кристалина by

Последни от Свят

Отиди Горе