Защо Решението на Конституционния Съд е противоконституционно

Казано накратко с Решение № 9 от 28 юли 2016 г. с конституционно дело № 8 Конституционният съд РЕШИ: ОБЯВЯВА ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО Решение за произвеждане на национален референдум, прието от 43-то Народно събрание на 12.05.2016г., (обн. ДВ, бр. 37 от 2016г.), в частта по точки 2, 4 и 6, с която са приети въпросите, както следва: … Продължете с четенето на Защо Решението на Конституционния Съд е противоконституционно