Явно и в Япония си имат Кунева: Япония отмени хуманитарните науки!

в Любопитно

През юни тази година в Япония се случи събитие, което мина почти незабелязано на фона на новините за свиването на японската икономика.

Министърът на образованието Hakubun Shimomura е изпратил в  86 държавни университети в  Япония писмо, в което  ги призова да се съсредоточат  върху области на знанието, които „по-добре отговарят на  нуждите на обществото“, което значи – да се намалят или напълно да се отменят учебните  програми по хуманитарните и социалните науки.

Най-добрите университети в страната – в Токио и Киото – са отказали  да се подчинят на указа, но изданието  Times Higher Education  съобщава, че 17 университета са обявили, че закриват  хуманитарните си програми, а още 9 са се съгласили да ги съкратят; университетите няма да подготвят юристи, икономисти, политолози, социолози и други специалисти в областта на хуманитарните науки.

Това е невероятна и много важна промяна в образователната система, особено ако се вземе  предвид, че Япония е  третата по големина икономика в света и страна с традиционно силна образователна система.

Какво може да означава  такава промяна за Япония, обяснява университетският  преподавател в Стоуни Брук, колумнистът на  Bloomberg View Ной Смит.

Анулирането на социалните науки – е сигнал за промяна в икономическата политика: страната се връща обратно към индустриалната икономика, а  това е много лош знак, пише Смит. Производство е   било водач на растежа на японската икономика през 1960-1970-те години, но когато  страните стават по-богати, те започват повече да разчитат на сектора на услугите. Финанси, консултантски услуги, маркетинг, застраховане – те не създават стоки,  но затова пък помагат за по-добро организиране на производство.

Именно  такава  ефективност е необходима на  Япония, с нейните демографски проблеми. Общата факторна производителност в страната значително изостава от тази  на американската икономика, и ако Токио иска да я повиши,  ще му трябват не само инженери, но и мениджъри, анализатори, финансисти, юристи и така нататък – хора, които ще помогнат да   се направят непечелившите компании печеливши и да се  възстанови  „марката Япония“.

Не по-малко тревожен извод може да се направи и за политическата система на Япония. Според автора, преследването на социалните науки може да показва движението на консервативните японските политици към  либералните принципи и свободи.

И накрая, корекциите в образованието показват слабости в политическата система на страната: както посочва  преподавателят в  университета  в Йокохама  Takuya Nakaizumi, указът за премахване на хуманитарните програми може  да е подготвен не от министъра, а от  по-младите сътрудници в неговото ведомство.

Освен това не е известно дали текстът е съгласуван с  Министерството на финансите и икономиката. Ако това е така и фундаменталните промени в образователната система са станали по инициатива на младшите чиновници, обществеността вече не може да разчита на отговорността  и прозрачността на собственото си правителство. / НЕПОЗНАТО

Започва все по-бързото налагане на НСР, всичко,  за  което говори Олга Четверикова е истина и се случва пред очите ни . . .

Явно и в Япония си имат Кунева: Япония отмени хуманитарните науки! by