Ядрена престъпност | Февруари 2017 г. | Месечен енергиен бюлетин с инж. Георги Котев (ВИДЕО)

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Русия ни доставя оборудване по несъществуващ договор

Февруарският брой на месечния енергиен бюлетин предлага на своите зрители нови интересни факти от областта на енергетиката през изминалия месец. Независимият енергиен експерт Георги Котев прави детайлен анализ на случилото се на българския енергиен пазар. Котев е категоричен, че за разглеждания от него период. България е загубила позициите си на сериозен износител на електроенергия в региона, в сравнение с 2015 г. и 2016 г. по същото време. В анализа си експертът посочва и причините за това. Първата е заповедта на бившия министър на енергетиката Теменужка Петкова за ограничаване на износа на електроенергия. Другата причина се крие във високите цени, на които търговците на електроенергия искат да я изнасят.

Георги Котев засяга един актуален въпрос, който заинтересовани хора в България се опитват да потулят по всякакъв начин – „Мит или реалност е оборудването за АЕЦ „Белене“ и кога то ще пристигне от Русия в България?“. Енергийният анализатор обръща внимание на факта, че руската страна е посочила като основание за доставка на оборудването договор, който никога не е съществувал.

По-нататък Котев разкрива схемата, по която Световната банка препоръчва създаването на „черна каса“, която да обслужва енергийната мафия у нас. На базата на тази препоръка се очаква цените на тока в България да се покачват с минимум 2% всяка година.

Изразявайки своята гражданска позиция, независимият енергиен експерт задава въпроса – Трябва ли Иван Генов и Теменужка Петкова, които са нанесли щети на българската енергетика, да бъдат кандидат-депутати и водачи на листи на предстоящите парламентарни избори? Котев изтъква, че Иван Генов, който е приятел и състудент на Румен Овчаров, е виновен за най-тежката авария в АЕЦ „Козлодуй“. През 1992 г. тази авария доведе до спирането на двата най-големи блока на електроцентралата. По думите на анализатора, Петкова в своята вреда не отстъпва по нищо на Генов. Благодарение на нея България загуби близо 3 милиарда лева, които през следващите години всички ние ще плащаме през сметките за ток.

Енергийният експерт Георги Котев отговаря на многобройните запитвания, дали е имало завишени концентрации на радиоактивния изотоп йод 131 в почвата и въздуха в някои европейски страни.

Гледайте февруарския брой на „Месечен енергиен бюлетин с Георги Котев“. Вижте различната гледна точка на независимия енергиен експерт в областта на българската и световната енергетика. / tobe.bg


котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)