Унизени учителю!

в България

Малко е странно такова обръщение за начало на учебната година.

Но това е горчивата истина. Българският учител, който навремето е бил един от най-уважаваните, заедно с попа и кмета, днес е един от най-унизяваните у нас.

Поредните ялови реформи в образованието, които нямат друга цел освен усвояване на определена сума европейски пари, затвърждават неговото незавидно място в обществото.

Навремето българският учител е бил възрожденец. Не само преди освобождението, но и след това. Възрожденец по дух. Символ на интелигентния българин, който гледа към бъдещето и формира необходимите за народа мисли, чувства, представи, добродетели. Който възпитава в родолюбие, национален идеал, свобода. И като такъв се е радвал на огромно уважение, но и респект – и от родители, и от ученици.
Днес нещата са коренно променени. Непрекъснатите реформи, които се правят в образователната система, всъщност я унищожават. Кому е нужно да възпитаваш в родолюбие, национален идеал, свобода? Знанието е сила и затова тази сила трябва да бъде омаломощена, лесно управляема.

Според новия закон в центъра на всичко стои ученикът. Всичко се върти около него. Къде стои тогава учителят, със знанията, уменията, опита? Някъде в периферията. Вместо ученикът да се учи от него, му налага капризите си.
Учителят днес е превърнат в книжен плъх, заринат с купища документация, която трябва да попълва. Той трябва да пише своето портфолио и да трупа кредити от квалификации, иначе рискува да бъде изхвърлен от системата. Рискува професията си и ако не успее да се хареса на родители и ученици, които трябва да дадат оценка на работата му, макар да нямат нужните познания и образование за това. Учениците да оценяват своя учител?! Свободата да преподаваш и да възпитаваш я няма – заменена е от строги програми, в които отечество, родина, турско робство, антифашизъм са забранени понятия. Контрол върху преподавателската дейност имат куп инстанции и организации, за да няма различно мислене.

Да не говорим за заплащането. Преди време продавачка в магазин не можа да повярва, че заплатата й е по-висока от учителската.

Срещнах един мой ученик, завършил преди десетина години. Няма уважение, нито респект към учителя, защото няма уважение и респект към семейството като институция, сподели виждането си той. Оттам няма уважение и към държавността, всичко е взаимносвързано.

Защо мълчиш, унизени учителю? Къде е Добри Чинтулов?

От Боян Бойчев в ДУМА

Унизени учителю! by

Последни от България

Аре стига бе!

От както заработи Българска (не)зависима енергийна борса, вече повече от година и
Отиди Горе