« КОНСТИТУЦИЯ »

Чл. 5. (1) «Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.»

Чл. 39. (1) «Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.»


”The Bulgarian Times” или bultimes.com е частен, независим,  политически некоректен – уникален за България сайт, за новини, анализи и коментари, като никой друг.


За контакт:
E-mail: office@bultimes.com

За реклама:
E-mail: sales@bultimes.com