И тези олигофрени управляват света. . .

Политбюро на ЕС и САЩ като КПСС
Политбюрото на ЕС и САЩ не е като това на КПСС