The Bulgarian Times

Строго секретно: „Как Бог създаде жената?“

в Любопитно

Едва ли Бог много се е напрягал, докато е създавал мъжа. Затова той се е получил толкова опростен и непретенциозен. Но с жената, с жената му се е наложило доста да се измъчи и в това няма съмнение. Въпреки че за всеки случай, не бива да сме толкова категорични, за да не се разгневи Бог и да не се обидят жените.

Както знаете, Бог първо създава мъжа. Това е добре известен факт. Но след това всичко е описано така като кратко и стегнато, че е трудно да се чете между редовете.

И така, ето какво се е случило:

Адам се разхождал из Едем, той бил отегчен и самотен. И всеки ден се обръщал с молитви към Бога, за да му намери партньор, същото като него човешко същество. И за това бил готов дори да замени рая с обикновена колиба.

И Бог се уморил да гледа мъченията на Адам и казал на двама свои помощници да създадат допълнителен човек. И те създали още един Адам. Бог дошъл, за да вдъхне живот в резултата от работата им, погледнал все още неподвижното тяло и останал много недоволен.

И той им казал нещо подобно: „Създали сте абсолютно копие на Адам. Сега те ще ми досаждат и двамата заедно. А е необходимо те да си досаждат един на друг.

И е още по-добре да се досажда само на Адам. Той достатъчно ме измъчи. Следователно, създаденият от вас човек трябва да бъде пълна противоположност на Адам. Адам е мъж. Следователно вие трябва да създадете жена. Ето ви един приблизителен портрет на това, което трябва да се получи:“

След това продължил: „За да може двамата по-малко да ме безпокоят, те трябва да общуват повече помежду си. И за това жената трябва да противоречи във всички на мъжа, във всичко. Ето това ще бъде повод за безкрайни разговори. Като цяло, ще трябва да преработите този образец така, че той коренно да се различава от Адам. Главата не пипайте.

Ушите трябва да се крепят на нещо. Направете промени в тялото. Отрежете нещо там, и нещо добавете. Така че веднага да е ясно къде е Адам, и къде е жена. Ще я наречем ​​Ева. И засадете ябълка, за да има какво да ядат“.

И ангелите направили всичко, което им казал Бог. И той вдъхнал живот на съществото, създадено от ангелите. Жената лежала и мълчаливо го гледала. На Бог това не му харесало. Тогава той заповядал на ангелите си да удължат езика и. Удължили го и веднага чули много нелицеприятни неща за себе си. Тогава помислили малко, и взели, че и поставили и мозък.

Натиснали бутона „Save“ и със закъснение разбрали, че речта на жената е много зле свързана с мозъка. Мозъкът е трябвало да бъде поставен преди езика. Това вече се оказало проблем.

А за да запазят жената като вид, записали в мозъка й завинаги спасителната фраза „Аз съм жена, затова ми е простено.“ И за всеки случай още една спасителна фраза- „Лягай да спиш вече. Боли ме главата“. Ангелите не разбирали защо трябва да правят това, но с Бог не се спори.

Какво се е случило после, знаем всички. Но това вече е съвсем друга история…

 НЕПОЗНАТО

Loading...
loading...
loading...
Строго секретно: „Как Бог създаде жената?“ by

Последни от Любопитно

Отиди Горе