Стойчо Керев: Народ, който има съзнание, култура и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!

в Некатегоризирани

“Щом има млади българи, които да помнят и предават истината за произхода си през хилядолетията съм сигурен – Пътуването на славния български народ не е приключило. “ – Стойчо Керев

„Един народ, който има съзнание, култура,  писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“ – Васил Друмев

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано с  години и десетилетия. Принос за това имат стотици и хиляди знайни и незнайни  книжовници, наставници и просветители, борци  за национално освобождениие, вдъхвали вяра в собствените сили на народа  за трудностите,  пред които пътят на историята ги изправял неведнъж.

Ето какво ни казват днес учениците от Националната Априловска гимназия в Габрово, създадена през 1835 година:

„Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха и национална покруса след неуспеха в  Първата световна война. Сринатият възрожденски идеал за  мнозина вещае разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите избират историческия опита да ги води. Те се вглеждат в най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл възстановяват  равновесието и духовния уют на българите: Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. Всички те заслужават днес имената им да бъдат изказани на глас.

Първи ноември е онзи ден, в който спокойно можем да седнем и да обърнем поглед назад, в десетилетията, във вековете и да помислим за миналото, за да видим не само празника, но и символа. Символът на вярата, символът на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето, символ на онова, което стои точно пред нас, но върху което ние така и не се замисляме. И най – вече да ни накара да си спомним, да се поучим, да се преклоним и да подражаваме, да продължаваме и никога да не забравяме. Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои.

„Будител“ има санскритски корен – буда, който означава зрящ, буден. Това ни дава основание да приемем, че званието будител имат честта да носят всички учители, „зрящи” духовни водачи, изковаващи от слово най-мощното оръжие и да допълним  руския учен акад. Дмитрий Лихачов: „Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх. И чуждите завоеватели не можеха да поробят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй застанаха писмеността, езикът, литературата…“ и българскте учители.“

Днес празнуваме свободно този празник, отдавайки чест на всички „зрящи“ хора. Но през 1945 г. честването на празника е отменено от комунистическия режим. Забраната е част от системно налаганата в обществото пропаганда и цензура, характерни за целия период на тоталитарно управление на България. С този акт комунистическата власт се опитва да омаловажи значимостта на будителите и техния принос за развитието на културата и историята в България. Въпреки това традицията остава запазена в паметта на българския народ. В много селища на България този ден се отбелязва неофициално: например в района на град Пирдоп на този ден учениците от началните училища изработват фенерчета с изписани букви от българската азбука, осветени отвътре и дефилират пред обществото на селището облечени тържествено, в много случаи с народни носии.

www.nag-school.org

След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-тото Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

От Стойчо Керев в Новото познание