СТАЛИН НЕ БИЛ ГРУЗИНЕЦ

в Свят

Семинаристи, които учели заедно с него в духовната семинария, твърдели, че той не притежавал грузински черти на характера.

Майката на Сталин Кетеван по рождение била огрузинена осетинка – фамилията й е грузинска, но кръвта й е осетинска и съответно я привличала неосъзнато осетинската система от ценности. Висарион – бащата на Сталин, също бил огрузинен осетинец. На практика цялото селско население в Горийския район по времето, когато се родил Сталин, било огрузинено осетинско.

В своята епиграма “Кремълският планинец” евреинът Осип Манделщам, за когото кръвта е по-важна от езика, нарекъл Сталин “осетинец”.

Осетинците са един от кавказките народи; те са потомци на аланите и живеят основно в Северна Осетия – Алания, която е в състава на Руската федерация, Южна Осетия, Грузия, Турция и други страни. Осетинският език принадлежи към иранската група в индоевропейското езиково семейство. За осетинците е характерно двуезичието – осетинско-руското и по-рядко – осетинско-грузинското или осетинско-турското. Основата в етногенезата на осетинския народ е обединяването на аланските племена с местното кавказко население. За пръв път хипотезата за иранския произход на осетинците се появила през 18 век и била развита в първата половина на 19 век. Според проучванията от това време осетинците са потомци на голямото иранско племе, което през средните векове е известно като алани, а в древността – като сармати и потнийски скити. Но най-новите изследвания не потвърждават генетичната връзка на осетинците със скитите и сарматите.

Скитите са древен ираноезичен народ, който има индоевропейски произход; съществувал от 8 век пр. н.е. до 4 век от н.е. Близки до скитите са сарматите, саките и масагетите.

Сарматите са чергарски ираноезични племена от края на ранния Железен век – 6-4 век пр. н.е., които населявали степните райони от Тиса и Дунав до Аралско море – териториите на днешните Украйна, Русия и Казахстан.

От север на юг край Големия грузински път са се проточили Северна Осетия, Южна Осетия и Горийският район. Според Библията по този път в 7 век пр. н.е. минавали скитите, за да воюват в Близкия изток. Част от тях останали на кавказката част от пътя и тяхната кръв се смесила с кръвта на съседните народи; така на Кавказ се появили първите осетинци. Имало и друга вълна на преселение – по времената на Чингисхан.

Осетинците преживели две вълни на насилствена християнизация, но днес при тях се е запазил интересът към шаманската култура – към Култа на Девата, Култа към Героите и изконната вяра. Така че е напълно възможно този народ да роди мъжествен човек, който да бъде посветен във велики дела, да постигне върхове в развитието си.

Сталин – син на “шлюха”…

Но в биографията на Сталин има особености. Висарион нямал отношение към раждането на Йосиф. 16-годишната Кетеван била омъжена за 24-годишния обущар Висарион, окончателно завършен алкохолик. Раждат им се три деца, които умират. В онези времена дори християнките вярвали, че жената трябва да преспи с 13 мъже, и то задължително с различна националност, и тогава детето ще се роди силно и ще оцелее, защото побеждава най-силната сперма… Но и числото 13 имало сакрално значение.

Мемоаристите, запознати с живота на семейство Джугашвили, споменават как Висарион биел жена си с викове “шлюха!”, които чувала цялата улица. И към Йосиф Висарион се отнасял жестоко. На 8 години Сосо напуснал дома си завинаги.

Реализацията на концепцията “13-те мъже на Кетеван” намира потвърждение в това, че умните хора от различни народности са склонни да вярват, че биологичният баща на Сталин е техен човек. И не само защото Йосиф Джугашвили е умен, но и привеждат исторически доказателства за това. Например арменците доказват, че бащата на Сталин бил търговецът Аделханов, в чийто дом Кетеван ходела да чисти. Аделханов много години плащал образованието на Йосиф, за което имал причина. Следователно, както предполагат арменците, е арменец по баща.

Как може да се определи националността на биологичния баща на даден човек?

Първо, с помощта на сравнителен ДНК-анализ на потомците на вожда и на различни народи.

Второ, събират се характерните детайли в поведението на човека и се правят изводи за кой национален характер се отнасят те. Например ваници, система от ценности и пр.

Всичките двойници на Сталин били славяни – руснаци или украинци. В документите, с които пътувал в чужбина, Сталин използвал руските фамилии – Иванов и Чижиков; никой от полицаите на границата не се усъмнявал, че не е славянин.

За другия “двойник” на Сталин знаят всички. Това е великият пътешественик, разузнавач и етнограф Пржевалски – славянин с примеси на марийска кръв. В Петербург има негов паметник и туристите винаги задават един и същ въпрос – защо в краката на паметника на Сталин лежи камила… Гидовете отговарят еднотипно – защото това не е Сталин, а Пржевалски.

Който е виждал този паметни, знае, че великият пътешественик е копие на Сталин, не – обратното, Сталин е копие на Пржевалски.

Има още един “двойник” на вожда – първият секретар на районния комитет на партията в градчето Валдай, който по кръв е украинец.

В забранения днес филм “Отбраната на Сталинград”, сниман при Сталин, ролята му играе артистът Дикой, който е украинец.

Излиза, че всичките двойници на Сталин са били славяни…

Районът Гори, в който живеело семейство Джугашвили, се наричел Руски, защото в него се намирали казармите с руски войници, а всеки войник е можел да помогне на всяка страдаща шлюха в нейните еротични терзания, и то съвършено безкористно.

Едва ли има такова голямо значение каква кръв е имал Сталин. По-важното е, че той построил една велика духовна Империя, в която витае Духът на Култа към Героите, с усилията основно на руснаци, които Сталин разбирал добре, защото способността за разбиране се предава най-лесно чрез кръвта. Затова не са нужни никакви ДНК-експертизи. Витае във въздуха – в Сталин е текла руска кръв, по-точно славянска.

Професионалните историци доказаха, че макар Пжевалски да е посещавал Гори, не е могъл да бъде баща на Сталин.

Издателство “Распер”

Двойниците на Путин

Двойниците на Путин

 

loading...
СТАЛИН НЕ БИЛ ГРУЗИНЕЦ by

Последни от Свят

Отиди Горе