Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Смяната на фамилията променя съдбата

в Лайфстайл

Датата на нашето раждане, личното и бащиното ни име и фамилията имат съдбоносен характер за нас

 Те са важен елемент от личността ни, който включва достойнства, недостатъци, цел в живота, карма, съдбоносни и важни събития.

Много важна процедура е, когато родителите дават името на детето при раждането. Ако то е правилно подбрано, съдбата му ще бъде успешна; ако името е подбрано грешно, в живота на детето ще има много прегради, защото името няма да му помага, а ще му пречи.

Всяка фамилия е цял род, който има свой егрегор, съответно карма, както добра, така и лоша. Фамилията е съзвучна с вибрациите на датата на раждането на човека. Затова понякога вибрациите на фамилията имат много влияния – на нумерологичния и астралния код, на кармата и съдбата на рода.

Когато жената влиза в брак, тя разделя с мъжа кармата на рода му, смесва своята карма с кармата на рода на съпруга, приема вибрациите на фамилията, която е приела. За съжаление, това невинаги се отразява положително на съдбата на жената. Тъй като новата й фамилия не е съвместима с датата на раждане по вибрациите, или поема кармичния товар на рода на мъжа. Може родът да е кармично обременен, да има родови проклятия или самоубийци.

Но може жената да подобри съдбата си, като смени фамилията си.

Когато човек сам реши да смени фамилията или името си, той може силно да коригира съдбата си, но ако изборът е неуспешен и не се стикова хармонично с датата на раждане, съдбата може да поднесе неприятни сюрпризи.

Затова преди да сменим фамилията си, е необходимо да изчислим кое е числото на датата ни на раждане и кое число се получава, ако приемем фамилията на мъжа си.

Първо събираме годината, датата и месеца на раждане, числото на личното и бащиното име, фамилията и довеждаме резултата до обикновеното число 9.

Същото се прави със своето лично и бащино име и с фамилията, която имаме намерение да вземем след сватбата.

Какви качества и каква съдба можем да придобием или да се лишим

Loading...

 

1. Независимост, лидерство, умение самостоятелно да вземаме решения, мъжки черти на характера.

2. Партньорство, умение и желание за работа в група и отчитане интересите на другия човек, вечно търсене на компромис.

3. Умение с помощта на думите да се добиват всякакви цели, общителност, творческо начало, оптимизъм, ентусиазъм.

4. Принудително подчинение на обстоятелствата, изпълнителност, настройка за преодоляване на трудностите и в същото време нежелание да се живее по правилата.

5. Стремеж да се смени местожителството, занятието и партньорите. Влечение към екстремални видове спорт и изблик на адреналин; липсата на отговорност.

6. Търсене на изгодно общуване, отказ от общуване, ако няма изгода. Търсене на равновесие и хармония, отговорност за хората около нас.

7. Затвореност, стремеж към анализиране, обръщане внимание на детайлите.

8. Стремеж към трупане на пари и власт, стремеж всичко да се измерва в пари, умение за грамотно боравене с пари, желание за разпореждане със семейния бюджет.

9. Служене на другите, подчинение на околните – принудително или доброволно, покорност. Неумение или нежелание да се вземат решения. Мечтателност, романтизъм.

Идеален вариант от нумерологична гледна точка е, когато Числото на Името преди смяната на фамилията съвпада с Числото на Името след нейната смяна. Това означава, че вие сте избрали правилния човек и имате шансове да преживеете с него дълъг и щастлив живот.

Може да разгледате варианта с двойна фамилия. Нумерологичните й показатели може да ви устройват повече от обикновената фамилия.

Издателство PACПEP

Loading...

Последни от Лайфстайл

Отиди Горе