След 10 години членство в Европейския съюз България вече изостава и от Македония!

в България

След 10 години членство в Европейския съюз България изостава от Македония и си поделя четвъртото място с Румъния. С най-добри общи показатели е Унгария, следвана от Словакия, трета е Македония, а с най-негативен резултат е Сърбия. Това показва анализът на Българската стопанска камара (БСК) за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г. Използвани са данни от Евростат, Световната банка и ITC и са съпоставени без коментар с тези на Унгария, Словакия, Румъния, както и на нечленуващите в ЕС Македония и Сърбия.

От БСК са решили да изследват къде се намира България. За ориентир са избрани: Румъния, която е член на ЕС също от 2007 г., така и Словакия и Унгария – съпоставими с България по ключови показатели, членове на ЕС.

Македония и Сърбия са избрани, защото са географски съпоставими с България, но двете балкански страни не членуват в ЕС.

Данните са обобщени в три групи:

Част I – Социални показатели:

1. Демография

2. БВП, производителност и пазар на труда

3. Здравеопазване

4. Образование

Част II – Макроикономически показатели:

1. Конкурентоспособност

2. Външна търговия

3. Инвестиции

4. Наука, иновации и развойна дейност

5. Бюджет, държавен дълг и резерв

6. Европейски фондове

Част III – Секторни показатели:

1. Енергетика и околна среда

2. Туризъм

3. Транспорт и инфраструктура

4. Селско стопанство

5. Администрация

6. Правосъдие и вътрешен ред

С цел по по-добро онагледяване на резултатите, по всеки от разделите е направена класация на изследваните държави (1-во място = най-добри резултати; 6-то място = най-слаби резултати).

Класирането е осъществено на три етапа:

1. Класиране по отделните показатели, включени в съответните подраздели;

2. Обобщено класиране по всеки от трите раздела;

3. Общо класиране.

Основен положителен принос за представянето на България имат макроикономическите показатели, а най-негативен резултат отчитаме по социални показатели – основно демографско развитие и пазар на труда. Силно негативен принос към общото класиране на страната ни имат и секторите „Администрация“ и „Правосъдие и вътрешен ред“.

В групата „социална сфера“ страната ни се нарежда на последно място по показатели. Най-добре се представят Унгария и Словакия, а след тях се нарежда Македония, която изпреварва Румъния, Сърбя и България. Страната ни се нарежда на последно място в класацията по показателите „демография“, „пазар на труда“ и „здравеопазване“. Само в сферата на образованието България изпреварва Румъния, Сърбия и Македония, нареждайки се на трета позиция.

В макроинкономически план страната ни се представя най-добре сред изследваните държави. Ако не се отчитат средствата, които се получават от ЕС, на втора позиция се нарежда Унгария, следвана от Словакия, Македония, Румъния и на последно място – Сърбия.

Показателите на страната ни в макроикономически план са най-добри по отношение на „конкурентноспособноста“, „науката, иновациите и развойната дейност“ и „бюджета, държавения дълг и резерва“. Относно показателя „външна търговия“ България се нарежда на трето място, след Унгария и Словакия, а по отношение на „инвестициите“ сме на четвърта позиция, като в тази група ни изпреварва и Сърбия. Показателите на България я нарежда на четвърто място по отношение на „еврофондовете“.

България заема предпоследна, пета позиция по отношение на секторните политики. Тук най-добре се представят Унгария и Словакия, следвани от Румъния и Македония. След нас се нарежда единствено Сърбия.

По отношение на секторните политики, за 10-годишния период на изследването, България се нарежда на първо място само по показателя „туризъм“. На второ място сме в групите „транспорт и инфраструктура“ и „селско стопанство“. При показателя „енергетика и околна среда“ България заема трето място, като пред нея са Румъния и Унгария. По отношение на „правосъдието и вътрешения ред“ и „администрацията“ страната ни е последна от включените в изследването държави.

Факти.бг

loading...
След 10 години членство в Европейския съюз България вече изостава и от Македония! by

Последни от България

Отиди Горе