СКАНДАЛНО! ЧЕЗ раздават личните ви данни

в Некатегоризирани

Личните данни на клиентите на ЧЕЗ може да попаднат в застрахователи, банки и други свързани с енергото лица с чисто търговска цел, съобщават потресени граждани. Целта е данните да бъдат използвани за директен маркетинг, пазарни и рекламни кампании. Това ще се случи автоматично (!) с данните на всеки абонат, на енергото на Западна България, освен ако той изрично не заяви по телефона, в мейл или в център за клиенти несъгласието си.

Дружеството избира метода на изричното несъгласие вместо далеч по-логичния – на изричното съгласие, пише „Телеграф“. Така то си осигурява възможност да се разпорежда с данните на около 2 млн. потребители, тъй като огромна част от тях няма да се обадят поради немарливост, изпускане на срока или просто неинформираност.

Практиката е в пълно нарушение на Закона за защита на личните данни, заявяват юристи. Чл.34 от него разпорежда администраторът налични данни да ги предоставя на трети лица само с изричното съгласие на притежателя им. „А ЧЕЗ изисква деклариране на несъгласие, не на съгласие! Това е абсолютно недопустимо и в противоречие на закона“, коментира председателят на Сдружението за правна помощ на потребителите – юристът Димитър Деков. /BNews.bg