Скандални договори и конфликт на интереси в „Напоителни системи”

в България

Скандални договори и конфликт на интереси в „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ КЛОН ЧЕРНО МОРЕ

Държавното дружество „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море, със седалище Варна, което е клон на държавната фирма „Напоителни системи“ ЕАД, е сключило договор за авторски надзор №211 от 10.07.2012 година с частната фирма „НБС – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ КЛОН ЧЕРНО МОРЕ

Договорът е за упражняване на периодичен авторски надзор, оказване на техническа помощ по всички части , участие в съставянето и подписването на актове и протоколи, както и участие в приемателните комисии на обект „Почистване коритото на река Батова и изграждане на предпазни съоръжения, включително реконструкция на водостоци, с. Долище при изпълнение на проект „Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и рискови зони на територията на община Аксаково“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

И сега – внимание!

Договорът е подписан от главен инженер „Направление и експлоатация“ в „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море – Даниела Янкова, която и към настоящия момент заема същата длъжност.

Нещо повече – договорът е изготвен от самата Даниела Янкова, която е главен инженер в държавната фирма.

Същата ДЪРЖАВНА СЛУЖИТЕЛКА Даниела Янкова е и член на в екипа на частната „НБС – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, която е избрана от същата Даниела Янкова за осъществяване на надзора, и с която частна фирма е сключен договора.

Така главния инженер на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно Море изготвя и сключва договор за надзор с частна фирма, в която фигурира!

На всичкото отгоре начинът по който е изготвен договора, не позволява на държавната фирма „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море да може да прекрати договора едностранно при евентуално неизпълнение от страна на частната „НБС- ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, забележете!, „тъй като за сключването на договор с друг инженер, трябва да се вземе писмено съгласие от „НБС – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ КЛОН ЧЕРНО МОРЕ

АФЕРА притежава и още един скандален договор, сключен от държавната „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море. Договорът е №Д-25/28.02.2016 г. и е сключен между „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море и инж. Антон Петров Богдев за извършването на геодезическо заснемане на част от площта на язовир „Одринци“, землище Одринци, област Добрич.

Антон Богдев  е син на Жулиета Николова Богдева, която е държавен служител на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море и е шеф в държавната фирма на отдел „Административен“.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ КЛОН ЧЕРНО МОРЕ

И този договор е съгласуван от Даниела Янкова, в качеството и на главен инженер в държавната фирма.

Не е ясно колко още подобни договори е сключвала държавната „Напоителни системи“.

Прокуратурата е сезирана за тези безобразни скандални договори и конфликт на интереси. Да видим докога ще се тутка и ще си свърши ли изобщо работата.

Впрочем, първият договор е сключен от Васил Койчев, бивш председател на общинския съвет на Девня и бивш кадър на ГЕРБ, който през април т.г. бе изключен, заради измамна схема, прехвърляйки фирмата си „Койчев Комерс“ ЕООД на съпругата си и ръководейки я чрез нея.

Сегашният шеф на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море е Траян Георгиев, който също бе назначен от властта на ГЕРБ. И при него главният инженер е въпросната Даниела Янкова, която е подписала и двата скандални договора. / Afera.bg

loading...
Скандални договори и конфликт на интереси в „Напоителни системи” by

Последни от България

Отиди Горе