Шуробаджанащини! Плевнелиев назначава партийни активисти в дипломацията

в Некатегоризирани/НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Процедурата по назначаването на нови посланици се подготвя в разрез със Закона за дипломатическата служба и противоречи изцяло на неговия дух, алармират от Българското дипломатическо дружество. Броени месеци преди изтичането на мандата на сегашния български президент, ще бъде подменена огромна част от посланическия ни състав в чужбина. В процес на подготовка е подмяната на около 40 посланици. Това се казва в декларация на Управителния съвет на Българското дипломатическо дружество (БДД), в която се изразява несъгласие с подготвяната подмяна, цитирано от Епицентър.бг.Публикуваме пълния текст на позицията на организацията:

„В процес на подготовка е подмяната на значителен брой посланици на Р България – около 40. Сам по себе си това представлява един нормален етап в развитието на службата и кариерното развитие на дипломатическите служители, ако не беше налице едно важно обстоятелство. Нека припомним, че големият брой смени е пряко следствие от незаконното отзоваване от министър Николай Младенов на десетки български посланици без съгласието на тогавашния президент и липсата на какъвто и да е диалог с него по назначаването на нови.

Стигна се до положение, когато броени месеци преди изтичането на мандата на сегашния български президент, ще бъде подменена огромна част от посланическия ни състав в чужбина, което ще постави наследника му пред свършен факт и невъзможност да изкаже своето мнение по това кой ще представлява страната ни в чужбина.

Считаме това за недопустимо както от политическа, така и от институционална гледна точка. Нещо повече, самата процедура по назначаването на нови посланици се подготвя по начин, който е в разрез с основни положения на Закона за дипломатическата служба и противоречи изцяло на неговия дух. Това ще нанесе пореден удар върху дипломатическата служба, външната политика и цялостния международен авторитет на страната ни.

Според получената информация, сегашното ръководство на МВнР, в тясна координация с Администрацията на президента, подготвя внасянето в МС на няколко поредни списъка с кандидати за посланици, като преобладващата част от тях са политически назначения т.е. лица, външни на службата, без съответния опит и практика, неотговарящи на критериите за заемане на дипломатическа длъжност, даже и от по-нисък ранг (ЗДплС чл. 25, ал. 2, респ. чл. 27).

Става дума за партийни кандидатури, бивши депутати, членове на политически кабинети и партийни активисти, сътрудници на Администрацията на президента. Ако такива кандидатури бъдат одобрени, ще се задълбочи още повече и сега съществуващото нарушение на ЗДплС, който допуска, по изключение, политическите назначения на посланически постове да не надхвърлят 20% (чл.24, ал 3). И към сегашния момент този процент е значително надхвърлен.

Такива посланици не се приемат добре нито от страната домакин, нито от нейния дипломатически корпус и носят много повече негативи, отколкото полза за страната.

Паралелно с това се подготвя предложение определен брой от сега действащите посланици, повечето от които също политически назначения от предишния кабинет, чиито мандати изтичат, директно да бъдат прехвърлени на нови постове в други държави, което е недопустимо и представлява също нарушение на ЗДплС. (чл.65, ал. 2). Като поредно нарушение на ЗДплС ръководството на МВнР е продължило или се готви да продължи мандатите на някои от посланиците извън сроковете, допускани в Закона като изключения (чл. 62, ал.2.)

Още нещо, което е особено важно. Тези нови „партиди” посланици ще представляват Председателството на ЕС по места във втората половина на 2018 г. с ангажименти по тази линия както преди, така и след този период. Това означава, че те ще трябва да координират работата на 28те държави-членки в съответните столици и организации, да прокарват решения и защитават активно позициите на ЕС, да представляват ЕС пред институциите в съответните държави – трудни и отговорни задачи, изискващи опит и дипломатически умения, каквито голяма част от новоназначените нямат.

БДД поставя тези въпроси, водено от загриженост за страната и нейната външна политика и интересите на дипломатическата служба. Какво още трябва да се случи, за да стане ясно на управляващите, че обстановката в света, Европа и Балканите е крайно напрегната и опасна и значението на външната политика неимоверно нараства. Думата на Българя не се чува в ЕС, освен ако премиерът лично не схване сериозността на някои теми. От активната балканска политика, провеждана от предишни президенти и МВнР преди години, не е останала и следа.

Считаме, че в сегашната толкова сложна глобална обстановка е крайно безотговорно да се предприемат действия, които ерозират дипломатическата служба, демотивират нейните служители и се отразяват върху международния авторитет на страната ни”, заявяват от Българското дипломатическо дружество.

От БДД отправят още няколко въпроса към правителството, министър-председателя и партиите, представени в Народното събрание:

– Защо МВнР и външната политика на страната са дадени „на откуп“ на представители на маргинални политически субекти, а управляващата политическата сила носи само отговорността и пасивите от тяхната дейност или бездействие?

– Защо за министри и членове на ръководството на МВнР продължават да бъдат назначавани лица, нямащи никакво отношение и опит във външната политика, без трудов стаж за държавата, представляващи финансирани от чужбина НПО или чужди институции, които след приключването на мандата си губят отново връзка с България?

– Колко дела трябва да загубят такива министри на външните работи заради своята некомпетентност и незаконосъобразни решения, чиято тежест пада върху българския данъкоплатец и дипломатическата служба, а самите те не носят никаква политическа, юридическа и финансова отговорност?

– Докога правителството ще търпи, в момент, когато външната политика придобива повече от всякога жизнено важно значение за страната ни, МВнР да се занимава не с външна, а с кадрова политика. Управителният съвет на дипломатическото дружество призовава премиерът да осъзнае сериозността на ситуацията за България в глобален мащаб, в Европа, в региона на Балканите и около него и да вземе необходимите мерки за активизиране и кадрово осигуряване на външната политика.

Апелът към представените в НС партии е да концентрират вниманието си върху необходимостта от активизиране на външната политика и подбор на компетентни хора, способни да я провеждат. От БДД се обръщат и към МВнР с призива да се противопоставят на незаконосъобразната и вредна кадрова политика, провеждана от сегашното ръководство, което в разрез с Закона за дипломатическата служба, напълва министерството с „калинки“ и скорострелно ги изпраща на задгранична работа.“.