Шефът на АЕЦ-а пикае на закона за конфликт на интереси

в Некатегоризирани

На 20-ти юли 2016-та г. в АЕЦ „Козлодуй“ беше назначен нов изпълнителен директор. Неговото име е Иван Тодоров Андреев. Това стана след организиран преврат от „политика“ Георги Кадиев, за да обслужи интересите на своята другарка — бизнесменка, търговец на електроенергия. Датата на инсталирането на Андреев за директор на АЕЦ-а е според Търговския регистър, а не според датите на активното мероприятие на Кадиев. До тогава той е бил заместник изпълнителен директор, но чак след повишението му от 20-ти юли става и член на Съвета на директорите на АЕЦ-а. В тази своя нова позиция Андреев става интересен според Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Казано по-накратко той става лице заемащо публична длъжност.

Оказва се, обаче, че същият Иван Тодоров Андреев е обект на същия закон от преди цели ПЕТ години, преди да бъде инсталиран за директор на АЕЦ-а. Според актуална справка в Търговския регистър същият е член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (УС на ДП „РАО“) от датата 22-ри юли 2011-та г., т.е. вече ШЕСТА година.

С червена линия съм подчертал името на лицето от снимката в дясно. Със синя линия съм подчертал името на бившия министър на енерГЕПИката, по чието време е подписано Допълнение №5, към Споразумението с руснаците за изграждане на АЕЦ „Белене“. По този случай в момента сме осъдени да плащаме € 620 000 000 плюс € 167 000 на ден, до изплащане на главницата. По този повод вече ТРИ месеца целокупната политико-енерГЕПИйна мафия устройва грандиозен цирк, да ни забавлява, за да може да се натрупа колкото се може по-голяма сума от неустойките, която те после да си разпределят. И главна роля в тази трагедия е отредена на настоящата министър енерГЕПИКА, по-известна със срамното си име.

И като стана въпрос за министър енерГЕПИка нека да проследим и нейната роля в препикаването на закона от Иван Андреев? Формално той е назначен на поста от Български енергиен холдинг (БЕХ), но сега ще ви покажа стуктурата на това образование, а вие сами открийте в нея мястото на министър енерГЕПИка (за по-добър преглед и прочит кликайте с мишката върху снимките, тази и горната):

А ето и структурата на ДП „РАО“, а вие пак потърсете, който ви трябва:

Статут

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е юридическо лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образува­но на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, със седалище София и със специализирани поделения в страната.

Управление

Органи на управление на Пред­приятието са:

1. Министърът на енергети­ката;

2. Управителният съвет на Държавно пред­приятие „Радиоактивни отпадъци“;

3. Изпълнителният директор.

Видяхте ли я? А? Тя сигурно „не знае“? Нещо повече! В разгара на последната смяна на директора на АЕЦ-а самият Р.Овч. в студиото на бТВ заяви, че Иван Андреев е личен избор на премиера Бойко Борисов. Ти да видиш!

Нека почетем и малко текстове от Закона за конфликт на интереси?

Нека почетем и малко текстове от Закона за конфликт на интереси?

Чл. 3. Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на този закон, са:

  1. управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление;

Чл. 9. (1) Лице, заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавноили общинско имущество, да разходва бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз илипредоставени от Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.

(2) Лице, заемащо публична длъжност, няма право да извършва дейностите по ал. 1 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции 12 месеца преди датата на избирането или назначаването му или докато заема длъжността.


Бих могъл да ви говоря още дълго по този и предходен, аналогичен казус, но за сега ще ви пощадя. Ще проследя развитието на поредното престъпление и тогава ще преценя кога, колко е как да ви разкажа. Само един жокер! Ако се вгледате внимателно в първата снимка ще забележите името на ЧЕП Владимир Уручев, който препикаваше същия закон и даже Конституцията, за което многократно съм ви разказвал тук.

За финал ще ви предложа само на желаещите да се запознаят с официалната визитка на директор Андреев могат да го сторят от сайта на АЕЦ-а ТУК.

Георги Котев

 

котев(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)