САЩ – зловещата тоталитарна секта

в Свят

Действителността ни показва, че са налице цяла поредица от признаци за наличието на деградация на западната цивилизация — тя тотално загуби качествата си на културно-исторически тип общност.

Нещо повече — западната цивилизация с мръсна газ премина към светогледа, който се описва с термина тоталитарна секта.

Горното се отнася не към целия съвременен Запад, той не е еднороден, в него присъстват и други, конструктивни сили. Но могат ли те да променят качеството на цялото?

Не могат.

Фактът си остава факт: съвременният политически Запад разделя обкръжаващата го действителност само на «добра» и «лоша». Другите субекти в световната политика за тях са или «неправилни», нуждаещи се от преформатиране, или «престъпни», изискващи унищожение…

В свое лице Западът вижда само и единствено притежателя на «абсолютната истина», «спасителя на света»…

За подобен род светоглед не съществува международното право, а интересите на другите НЕ означават нищо.

От кандидатите да се присъединят към тази секта се изисква само и единствено робско подчинение — те трябва да приемат американските идеи и да следват указанията на патрона.

Нещо повече, кандидатите трябва буквално да затрият същността си, националната си физиономия, да разрушат вече наличните си международни връзки, да осъдят миналото си, да го заклеймят и да се отрекат от него…По възможност това да се направи зловещо.

Сателитите на Запада се наблъскват в капана на насилието по отношение на другите народи, а явните престъпници не подлежат на наказание. Тези, които противоречат на сектата, се наказват. Безпощадно.

Западната тоталитарна секта е безкомпромисна и фанатизирана.

Тя практически изключва какъвто и да е ползотворен диалог.

Тоталитарната секта не може да бъде добросъседски партньор, а съюзник — никога.

Западната тоталитарна секта НЕ бива да се подценява, тя е налична в съвременния свят.

Тя трябва да се опознае в детайли, за да бъде победена.

Един ден.

NewsFront – Bulgaria

loading...
САЩ - зловещата тоталитарна секта by

Последни от Свят

Отиди Горе