Санирането на сградите: ЧЕСТИТИ ПЛАЩАНИЯ ОТ 2018 Г. НА ШАРАНИТЕ!

в България

Дисекция на програмата – с документи направих навремето в маса постове и по две национални телевизии. Оплюха ме, но предупредих!

Днес на 11-а годишна среща на местните власти министър Лиляна Павлова апелира да не се прави текущ ремонт на сградите, а да се изпълняват единствено мерките за енергийна ефективност.

– Няма как програмата винаги да бъде безвъзмездна! – отбеляза тя. – Тя ще е такава през първите три години, след това ще се изисква съфинансиране от страна на собствениците, като се надявам заедно да прецизираме механизма.

Министър Лиляна Павлова допълни, че ще се обмисли и вариант за съфинансиране на тези от собствениците, които няма да могат да осигурят своя дял от необходимите средства за реализиране на дейностите по програмата. Вероятно ще го направим със специален фонд, като предвиждаме съфинансирането да започне да се прилага от 2018 година.

Навремето ясно доказах с документи, че санирането се плаща чрез пари от КРЕДИТИ, отпуснати от Българската банка за развитие. Този кредит се подписва от кмета по пълномощия на собствениците.

Т.е. те не знаят никакви условия по него – от лихви през такси до срокове и са отговорни за издължаването му, ако държавата спре плащанията по него.

Защото вноските по кредита се поемат от бюджета – за всяка година поотделно, но само ако това се разпише в закона за него. .

А ако не се разпише, плащат шараните, налапали кукичката на “безвъзмездното”. Е, от 2018 г. няма да се разписва в закона за бюджета да се плаща по кредитите за санирането, както уведоми министърката.

Честити разходи за лихви, такси и главници по “безвъзмездното” саниране – кредит на повярвалите на държавата си!

Григор Лилов, Фейсбук

loading...
Санирането на сградите: ЧЕСТИТИ ПЛАЩАНИЯ ОТ 2018 Г. НА ШАРАНИТЕ! by

Последни от България

Отиди Горе