„Реформите“ на Москов деформираха здравеопазването

в Некатегоризирани/НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Тъй като официалната статистика вече отчете данните за 2015 г., редно е да оценим постиженията на правителството Борисов 2 и по-специално на неговия здравен министър, който за първи път от 2000 г. насам (когато бяха преодолени повечето от отрицателните тенденции) успя да пречупи положителните тенденции в най-синтетичните здравни показатели (раждаемост, смъртност, продължителност на живота, естествен прираст) на нацията и да ги превърне в отново в отрицателни. Само за сравнение следва да се посочи, че здравеопазването през 2000 г. е финансирано с публични ресурси в размер на малко под 1 млрд. лв., докато през 2015 г. те са нарастнали 4 пъти и са достигнали близо 4 млрд. лв.

И така, към 31.12.2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което в сравнение с 2014 г. представлява намаление с 48 414 души. Имаме и процес на застаряване – лицата на 65 и повече навършени години са 1 461 786, което представлява 20.4% от населението (в страните-членки на ЕС е 18.9%). Децата до 15 години са 998 206, или 14.0% от населението при 15.6% в ЕС.

Населението в трудоспособна възраст е 4 349 хил. души или 60.8% от общия брой, като трудоспособните намаляват с над 54 хил. души, което представлява с 1.2% по-голямо намаление за 2015 г. спрямо 2014 г. Над трудоспособна възраст са 1 741 хил. души (24.3%), а под трудоспособна възраст – 1 064 хил. души (14.9%) от населението на страната.

През цялата 2015 г. в страната са регистрирани 66 370 родени деца, като от тях 65 950 са живородени, което представлява намаление с 1 635 живородени деца (2.4%) в сравнение с 2014 г. Така коефициентът на обща раждаемост през 2015 г. става 9.2‰, при 9.4‰ през 2014 г. (10.1‰ в ЕС по данни на Евростат_2014).

Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.3‰ (в ЕС с 9.7‰ средно). Спрямо 2014 г. броят на умрелите се увеличава с 1 165 души или с 1.1%. Починалите деца на възраст до една година са 434, а коефициентът на детска смъртност е 6.6‰.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната за периода 2013 – 2015 г. е 74.5 години и спрямо предходния период намалява с 0.2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, а при жените е 78.0 години.

Намалението на населението измерено чрез коефициента на естествения прираст е минус 6.2‰. През 2015 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 44 167 души.

Няма официална статистика за „изтеклите мозъци“, в които България е инвестирала и след това е „подарила“ на света или по-точно „изгонила“ в света. Само в здравеопазването, по данни на БЛС за 2015 г., са напуснали повече лекари отколкото са завършили същата година в МУ София.

„Реформите“ на Москов деформираха нормативната основа, структурата, организацията и управлението на здравеопазването, което рефлектира както е видно и в здравните показатели на нацията. Всичкото това влошаване е постигнато при 4 пъти по-добро финансиране в сравнение с това през 2000 г. Деформациите са факт и ще продължават при този неподготвен, и в същото време самонадеян до арогантност министър. Потрошаването на парите ни – също.

автор: д-р Илко Семерджиев, Фейсбук