Разврат с европарите на държавата: чиновници с по 7200 лв. заплата и имитация на дейност!

в България

Държавни служители са получавали по 7 158 лв. месечна заплата. Бомбастичните възнаграждания са изплащани на определени чиновници през 2014 г. от управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие”.

Скандалните данни се съдържат в одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на “Административен капацитет на органи за управление на средства от Европейския съюз”  и обхваща периода от 1 януари 2007 г. до началото на 2014 г., показа проверка на Епицентър.бг. Оказва се, че у нас заплащането в държавния сектор е далеч по-високо от това в частния, с което се обяснява и необичайният наплив на младежи да се уредят за чиновници. В подопечната на строителния министър Лиляна Павлова оперативна програма “Регионално развитие” средната заплата е 2 353 лв.

Крупни заплати срещу минимум усилия получават и в управляващият орган на оперативната програма „Конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката. Там определени чиновници са прибирали по 6 900 лв. при средна месечна заплата от 2125 лева. Подобна е и ситуацията в Програмата за развитие на човешките ресурси, където най-високите месечни заплати са  6300 лв. Определени държавни служители от програма “Околна среда” пък са получавали по 6200 лв., а в управляващия орган на програма “Транспорт” по “едва” 5 557 лв.

Данните на Сметната палата показват, че служители на Разплащателната агенция към Министерство на земеделието са получавали по 6 427 лв. при средна заплата от над 2 170 лв. Необяснимо прахосване на европари е регистрирано и в Централното координационно звено на европейските програми, което е на подчинение на администрацията на Министерския съвет. Одиторите констатират, че през 2014-а там са плащани заплати от порядъка на 6877 лв.

Финансовото министерство е отказало да представи информация за програмите „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. От доклада се разбира, че за разпределянето на европарите са наети 1 647 души. Очаквано текучеството е изключително ниско – около 6,4% годишно, тъй като е повече от очевидно, че условията за работа са перфектни, а натоварването – минимално, съчатано с традиционната за бюрокрацията имитация на заетост.

Изнесените данни за бомбастичните заплати би трябвало да притеснят премиера Бойко Борисов, тъй като той многократно е подчертавал, че държи неговата заплата да бъде най-високата в държавното управление. Не е ясно как би реагирал, когато разбере че през няколко врати от кабинета му в Министерски съвет – в Централното координационно звено на европейските програми, неизвестни нисши държавни служители и сътрудници по европрограми, прибират суми от порядъка на 6900 лв. През последните месеци на тази година, заплатата на министър-председателя е 4 330 лв., което е с 2570 лв. по-малко от тази на привилегированите чиновници.

В заключение, одиторите на Сметната палата пишат, че “дейността на инспекторатите, като орган за осъществяване на административен контрол, не е достатъчно ефективна по отношение анализа и оценката на корупционния риск за гарантирането на почтеното поведение на държавните служители, в това число на служителите в органите за управление на средства ропейския съюз.”

източник: epicenter.bg

loading...
Разврат с европарите на държавата: чиновници с по 7200 лв. заплата и имитация на дейност! by

Последни от България

Отиди Горе