РАЗМЕРИТЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И КОЛКО ДУШИ СЪОТВЕТНО ГИ ВЗИМАТ

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

„Флагман“ изнесе данни за размера на заплатите у нас и съответно броят хора, които ги получават. Данните са към септември 2016 г., и са според информацията за „Начислен месечен облагаем доход по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица” (въз основа на подадените в НАП декларации по образец 1).Изпратената справка обхваща общо 3 015 058 българи