Ракията – Гаранцията за българската свобода на словото!

😀 Kолаж: Иво Ангелов, „Свободен човек“