РАДИКАЛИЗАЦИЯТА В УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Тази статия разглежда проявите на радикализация в българските училища. Тя започва с преглед на европейския опит, а в последствие представя резултатите от теренно изследване, проведено с директори и заместник директори на училища от три области на България. Основният метод за набиране на информация бяха фокус групите (3 фокус групи по 20 човека), но също така … Продължете с четенето на РАДИКАЛИЗАЦИЯТА В УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ