Петър Низамов от протеста: Това са декларациите , които ще накараме да подпишат всички кметове в България

в България

НАРОДНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Д Е К Л А Р И Р А М
ПРЕД НАРОДА
1. ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЖАНСКИ/МИГРАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
2. ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНА ЗАСЕЛВАНЕ НА БЕЖАНЦИ/МИГРАНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
3. ЧЕ ЩЕ ЗАКРИЯ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕЖАНСКИ/МИГРАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
4. ЧЕ НЯМА ДОПУСНА СЪБИРАНИЯ НА ГРУПИ БЕЖАНЦИ/МИГРАНТИ НА ПУБЛИЧНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
5. ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕ ПРИЕМАНЕТО И ЖИЛИЩНОТО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЖАНЦИ/МИГРАНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г.
6. ЧЕ НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯ МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИ/МИГРАНТИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г.
А в противен случай, ако бъда Предател, или престъпник, съгласявам се да бъда презрян и очернен и моето поколение да носи срама от моето предателство.

loading...
Петър Низамов от протеста: Това са декларациите , които ще накараме да подпишат всички кметове в България by

Последни от България

Отиди Горе