Първите милиони на Иван Костов 2

в България
Loading...

Ето и “шапката” на прословутото Споразумение за закупуване на енергия между НЕК и “американската” ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, бившата държавна ТЕЦ “Марица Изток 1”, сключено 42 дни преди падането на кабинета Костов. То е изключително важно, за да се разбере, какво точно и как е договорено. Причината да ви го покажа и разкажа е, че много хора ме питат има ли в споразумението конкретен ангажимент за делът на енергията, която НЕК се е задължила да изкупува от приватизираната ТЕЦ. И ето го сега отговорът (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху долната снимка, която представлява 1:1 страница №1 от Споразумението):

На практика на тази 1-ва страница няма нищо кой знае колко съществено, освен датата на подписването на документа и последните два реда – желанието на “американският” инвеститор да изпълни проекта, по “усвояването” на едни пари. Ангажимента на НЕК е зафиксиран в първите ТРИ реда от втората страница на споразумението и те изглеждат ето така:

Първите ТРИ реда от последната снимка са точното продължение 1-ва страница. От тях става ясно, че НЕК се задължава да изкупува абсолютно всичко, което излиза извън ТЕЦ-а, под формата на енергия. (Разликата межде Брутна и Нетна енергия е енергията за собствени нужди, т.е. НЕ = БЕ – ЕСН .)

Под първата червена линия на втората страница съм поставил определението за “Договорена мощност”, така като е в споразумението.

Под втората червена линия съм поставил действителната мощност на двата блока към днешна дата (от ТУК).

Независимо от това, че междувременно мощността на всеки един от двата блока, както и мощността на ТЕЦ-а, като цяло, се е повишила с 15% от предварително договорената НЕК продължава да изкупува всичко произведено на 100%.

Грижа и отговорност за изпълнение на заробващите ангажименти има лично упълномощеният от Иван Костов негов послушник и инсталиран (преди около година) за председател на КЕВР Иван Иванов (70 г.).

Така тези двамата, а вероятно и още няколоко около тях, си докарват допълнително тлъсти комисионни, над онези, за които ви разказах вчера в “Първите милиони на Иван Костов“.

Остава, може би, да поговорим още за цената? В споразумението няма споменати конкретни суми за единица продукция но има формули и “бисери” по тази тема. Ще помисля как да ви ги покажа и тях.

Автор: Георги Котев

котев(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

Loading...

Последни от България

Отиди Горе