Пари за талибани, цигани, депутати и чиновници има, само за работещите, мизерстващи — етнически българи пари никога няма…

в България

”Интеграция”та в ход: ето какво ще направим с децата на бежанците

Допълнително обучение по български език ще преминават децата на бежанци, записани в детските градини и училищата у нас. Това гласи проект на Наредба за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, публикувана за обществено обсъждане в сайта на МОН.

Документът беше предварително съгласуван с Държавната агенция за бежанците, с Върховния комисариат за бежанците към ООН и с неправителствени организации, съобщиха от пресцентъра на МОН.

След влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование МОН изготви държавен образователен стандарт за изучаване на книжовния български език от деца, чийто майчин език не е българският. Сред тях са и децата на търсещите закрила.

Учениците ще посещават часове извън училищния план по време на учебните занятия и/или през лятната ваканция в зависимост от потребностите им. Обучението в училищата ще е по учебни програми, разработени за български като чужд език.

При записването децата ще посочват ниво на владеене на българския език, както и на други европейски езици. Ще трябва да запишат завършения в родината си етап или степен на образование, профила или професията си.

Ако записаните между пети и десети клас в българските училища не могат да предоставят документ за завършен предходен клас, ще имат възможност да валидират придобитите знания. Пълнолетните чужденци, които искат да се запишат в българско училище, ще бъдат насочвани към професионално образование. Целта е чрез образователна интеграция да не се допусне тяхното социално изключване и да не се допусне радикализация.

Новата наредба предвижда образователната услуга да се осъществява в задочна, индивидуална, самостоятелна и вечерна форма.

Дейностите по приема ще се организират от координиращ екип към детските градини и училищата. Българските училищата ще могат да приемат желаещите да учат чужденци през цялата година, но не по-късно от 30 дни преди края на втория учебен срок. Директорите ще трябва да определят комисии от педагози за организиране на събеседване и насочване на децата към подготвителна група или определен клас.  / БЛИЦ

Кунева е подписала 34 договора за финансиране на проекти за интеграция на цигани и бежанци

Пари за талибани, цигани, депутати и чиновници има, само за работещите, мизерстващи — етнически българи пари никога няма... by

Последни от България

Отиди Горе