ОТВРАТЕТЕ СЕ!

в Некатегоризирани

Красен Станчев: Единственият полезен ход за Европейския съюз е правителството на Валония по някакъв начин да бъде подкупено и да смени позицията.
Водещ: Да бъде подкупено?
Красен Станчев: Да, в смисъл, купуването и продаването на гласове на дребно е забранено, купуването и продаването на гласове на едно не е забранено.
Водещ: Тоест, да бъде предложено нещо на Валония, което те не могат да откажат един вид?
Красен Станчев: Да.


Тази листа представлява един справочник на „мрежата“ от мозъчни тръстове в България, които са финансирани от чуждестранни структури. Листата отбелязва и чиновниците (актуални и минали) работещи в тях. Всички тези хора са представяните постоянно в публичното пространство като един вид модел за подражание, за това, което е правилно. Можете да ги видите всекидневно до политици и политически партии, на различни конференции, събрания от културен характер, като експерти по телевизията и т.н.
Как може да ползвате тази листа?
Когато искате да проверите зависимостта на някакъв индивид: Отворете тази листа. Натиснете на клавиатурата си Ctrl+F и ще ви се отвори търсачката на браузъра. Напишете името, което ви интересува и ще видите дали има резултати.