Отново незаконна сеч в Странджа!

в България

КЪДЕ СМЕ И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ? През последните дни беше открито ново голямо бракониерско сечище край М.Търново. Инвентаризираните от служители на РДГ Бургас, ДГС М.Търново и ДПП Странджа над 500 куб.м. незаконна дървесина са от десетки декари държавни, общински и частни гори! Мащабността на нарушенията и наглостта, с която те са извършени не може да не предизвика тревожния въпрос – къде се къса връзката между Закона и реалната ситуация в Гората? Вероятно има много причини, но две се открояват най-ярко – недобрата грамотност на навлизащите в горската практика служители и липсата на горска и екологична култура и образованост на арендатори и ползватели на Горските територии. Десетките “горски” училища в България бълват потенциални горски служители, които трудно разпознават елементарни горски дървета. Те не могат да погледнат мащабно и с добрите традиции от миналото на единната Гора и нейните функции, за да вселят в ползвателите уважението и изпълнението на Закона и неговите документи. Парадоксално е да има “неизвестност” в такива случаи на извършителите в арендувани ловни територии, взети от “мастити” бизнесмени! Отсичането на показаните на снимките монументални 300-400 годишни дървета край земеделски земи е уникална екологична безпросветност и нагло пренебрежение към горскостопанската наука и практика! Такива хора нямат място в горските територии на България. Ако не издигнем горската и екологична образованост и авторитета на горските служители ни чакат тежки времена в една среда на наглост и неуважителност от страна на много горски “предприемачи”.

Дико Патронов, Фейсбук

 Умира Странджа – най-дивата планина в България

 Странджа: Селата са обезлюдени и отсечени от цивилизацията от жестоката ръка на политиката! Камионите с отсечени дъбове свободно напускат планината, пълни не с трупи, а с трупове, защото всяко едно от тези дървета е живот, който ние не можем да възстановим. Горската мафия трябва да бъде спряна!

Умира Странджа – най-дивата планина в България

Странджа: Селата са обезлюдени и отсечени от цивилизацията от жестоката ръка на политиката! Камионите с отсечени дъбове свободно напускат планината, пълни не с трупи, а с трупове, защото всяко едно от тези дървета е живот, който ние не можем да възстановим. Горската мафия трябва да бъде спряна!

loading...
Отново незаконна сеч в Странджа! by

Последни от България

Отиди Горе