Обвиниха шест от най-големите вериги бензиностанции в България в картел

в България
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за участие в картел на шест от големите компании в петролния бранш – Лукойл България ЕООД, Еко България, Shell България, OMV България, НИС Петрол и Петрол АД.
Нарушението се изразява в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализирани обеми продажби (пазарни дялове) и друга пазарна информация за целите на ценовото сътрудничество. Това поведение има за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно с бензиново и дизелово гориво в страната, посочват от пресцентъра на регулатора.
Въз основа на направения икономически и правен анализ Комисията счита, че действията на горепосочените дружества представляват нарушение, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждане на обща ценова политика.Установяването на сътрудничество и единодействие между посочените дружества води до елиминиране на конкуренцията, което премахва естествените механизми на свободния пазар и въздейства неблагоприятно върху икономическата среда и интересите на обществото, посочват още в съобщението си от КЗК.

Определението не подлежи на обжалване. Ответните страни и молителят имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения.

През февруари Комисията за защита на конкуренцията публикува секторния анализ на пазара на горива, който показа наличие на неконкурентни практики на този пазар. КЗК започна проверка за споразумение, нарушаващо конкуренцията на пазара (по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията) срещу седем компании – Shell България, Ромпетрол България, Еко България, OMV България, Петрол АД, НИС Петрол и Лукойл България.

В рамките на производството комисията извърши серия проверки в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно. / ГЛАСОВЕ

loading...
Обвиниха шест от най-големите вериги бензиностанции в България в картел by

Последни от България

Отиди Горе