Обединение! Български християни и мюсюлмани обединени защитават Родината! (ВИДЕО)

в България

БНО Шипка ѝ Воински съюз Васил Левски

Обединение! Български християни и мюсюлмани обединени защитават Родината! (ВИДЕО) by