НОИ не може да обясни как смята пенсиите дори на съда

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Две съдебни инстанции са отказали да се произнесат по въпроса дали Националният осигурителен институт (НОИ) правилно изчислява пенсиите, защото не са успели да разгадаят сметките му

Това става ясно от решение 2208 от 27 октомври 2015 г. на Административен съд – Варна и от решение 14121 от 21 декември 2016 г. на Върховния административен съд, научи Mediapool.

В отговор от НОИ обясниха, че работят да направят изчисляването на пенсиите по-обосновано и по-разбираемо за хората до края на 2017 г.

Двете инстанции на практика връщат на НОИ за ново произнасяне случай на гражданка от Варненския регион заради абсолютно неразбираемия начин на изчисляване на пенсията й.

През ноември 2014 г. на Г. П. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 610.72 лв.
В началото на 2015 г. жената завежда дело пред Административния съд във Варна. На нея й е зачетен 28 години осигурителен стаж от втора категория труд и 5 години – от трета, тоест преобразуваният й стаж е малко над 41 години, въз основа на който й се определя въпросната пенсия от 610 лв.

Жената, която е родена след 31 декември 1959 г. и има вноски във втория стълб, се жалва пред съда, че индивидуалният й коефициент не е изчислен правилно. Тя спори с НОИ например за това как се смятат периодите на болничен, в които хората не подлежат на осигуряване в частен фонд, дали намалението на коефициента на лицата с вноски във втория стълб важи само за периода след 1 януари 2002 г., как в коефициента се отчита превежданата от държавата в миналото вноска от 12% в НОИ и т. н.

Варненският съд е поискал съдебно -счетоводна експертиза по делото, като вещото лице е заключило, че пенсията на жената трябва да бъде 700.85 лв.

Първоинстанционният съд, а впоследствие и Върховният административен съд (ВАС) отказват да се произнесат директно за размера на пенсията, но връщат случая в НОИ за ново произнасяне, защото в разпорежданията си институтът не е посочил ясно редица данни, необходими за изчисляване на индивидуалния коефициент – например дали той е променен в периодите, когато жалбоподателката е била в болничен, дали е взета предвид вноската на държавата от 12% и т. н.

„Действително механизмът на изчисление е сложен, но от цитираните показатели и цифри не става ясно по категоричен и ясен начин на лицата, които искат да се запознаят с документа, как реално са направени самите изчисления, какви показатели са взети, кои периоди на осигуряване, липсват данни за начина, по който е извършено изчисляването“, посочва в решението си Варненският съд. Поради това той смята, че е невъзможно да определи дали законосъобразно е определен индивидуалният коефициент на жената.

В окончателно решение от 21 декември 2016 г. ВАС приема, че разпореждането на НОИ е „издадено при съществено нарушение на административно-производственото правило за излагане на обосноваващите го фактически съображения, което е пречка за съда да упражни съдебен контрол за законосъобразност“. Така топката отново е в НОИ за ново произнасяне по конкретния казус.

Според юристи в сферата на пенсионното осигуряване е задължително въвеждането на нови изисквания спрямо съдържанието на разпорежданията на НОИ за пенсиите. Това е особено важно и във връзка с дадената възможност за многократно прехвърляне на пенсионните пардити между НОИ и частните фондове, което има директно отражение върху изчисляването на пенсиите от първия стълб, защото държавната пенсия се намалява за периода на осигуряване в частен фонд.

Именно по този повод от НОИ обясниха пред Mediapool, че в последно време усилено работят за промяна на формата и съдържанието на разпорежданията за отпускане и изменение на пенсиите. Целта е те да бъдат по-добре обосновани, при това на разбираем за хората език.

Голямата пенсионна подмяна

Последни от НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Don`t copy text!
Отиди Горе