Невероятно, но може би е факт: Александър Суворов – с Български корен ?

в Свят

Много велики дейци и пълководци в руската история и литература имат татарски (т.е. български) корени

Аз не зная защо московчаните отричат своите български корени, защо се срамуват от тях и въобще лично аз не разбирам какво лошо има в това да имаш бухарски, казански, астрахански или, както е прието да се говори в Московията, татарски род.

Татарите са българи, които са построили тази страна, воювали са за тази страна, те са заложили основите на главния град на Московията – Москва! Да, да. На мястото на „Третия Рим”, преди нашествието на монголите, вече е имало град Кучково, наречен така в чест на своя основател.

Най-великите трима татарина на Московията са Николай М. Карамзин (историк, най-големият руски литератор от епохата на сантиментализма – 1766-1826 г.), Кузма Минин (руски национален герой, организатор и един от ръководителите на Земското опълчение през 1611 г.-1612 г., по времето на борбата на руския народ срещу полската и шведската интервенция) и Владимир И. Ленин (руски и съветски политик, революционер, един от организаторите на Октомврийската революция).

Наполовина татари бил Петър Велики, наполовина татарин – А. С. Пушкин, който пресъздал тюркските приказки като „руски” легенди.

Другият велик московит –„бащата на войниците” Александър Суворов, също има татарски корен. Той участвал във войните за „защитата на отечеството”, но най-силно се прославил в кървавите наказателни операции в империята, от които най-известните са:

– Геноцидът и депортацията на останалите живи тюрки-ногайци към Каспий;

– Жестокото потушаване на полскотовъстание;

– Ръководството на наказателната операция срещу Е. Пугачов.

Дълго време се смяташе, че Суворов принадлежи към митичната великоруска нация, но това се оказа неистина.

По същество, след като Суворов става прочут, за да скрие позорното си за Московията татарско произхождение, създал легендата за благородния му произход. Според написаната специално за него легенда той произлязъл от шведа сувор, който пристигнал в Русияпрез 1622 г., за което била написана записка в „В общия списък на дворянските родове във Всеруската империя”.

Всъщност Суворовци служили на Москва дълго преди това и като такива били известни от 15 век. Така през 1482 г. се споменава за Горяин Суворов, служещ човек, през 16-17 веке – дворянин с имения в Бежецк и Кашин.

В „Историята на родовете на „руското” дворянство” се отбелязва роднинството на Суворови с Ишук Бухарин и Кобякови. Смята се, че Суворов произхожда от рязанските дворяни и е в роднински връзки с Измайловите, Сунбулевите и Коробините.

Всичките тези фамилии са тюркски, или по-точно татарски.

Самата фамилия на Суворов произлиза от турската дума „сувор”, която в превод означава „ездач”.

Освен Суворов са известни и други руски пълководци, българи:

Ушаков: роднина на князете в Касуйската Орда на Редег, чиито синове били наречени Юрий и Роман. Правнукът на Роман Редегич – Григорий Слепий, имал син Ушак, от който тръгнали Ушаковите. Фамилията Ушаков е образувана от тюркската дума „ушак”, което в превод означава „малък, човек с нисък ръст”.

Колчак: неговият прадядо бил кримско-татарският военачалник Илиас Колчак-паша, комендант на крепостта Хотин, взет в плен от фелдмаршал Х. А. Миних. След края на войната Колчак-паша се заселил в Полша, а през 1794 г. неговите потомци се заселили в Русия.

Нима всичките постижения на Москва са постижения на татари или българи, служили на Кремъл с вяра и правда?! И защо срещу предаността на татарите Москва се отрича от тях, смятайки техния произход за неблагороден и недостоен за великородните великоруси? / Издателство “Распер”

Невероятно, но може би е факт: Александър Суворов – с Български корен ? by

Последни от Свят

Отиди Горе