Минало незабравимо | Иван Костов в контрабанда с Косьо Самоковеца и Ники Пилето!

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
От публикуван  в близкото минало скандален материал става ясно, че тогавашният съпредседателят на Синята коалиция и председател на Комисията за контрол на ДАНС, Иван Костов, през 2001 г. е засечен в докладна записка на Националната служба за сигурност (НСС) във връзка с контрабанден внос на сурово кафе. Освен името на Костов в разработката присъстват имената на Константин Димитров – Самоковеца, Николай Методиев – Пилето, бившия началник на митническото бюро “Илиенци” Вальо Сотиров, бившият началник на Митница “София” Пламен Живков и Вальо Шотев.
Документът има гриф „Строго секретно” и регистрационен номер в НСС – B 13015. Точната дата е 29 декември 2001 г.
Автор на докладната записка е капитан Ст. Кирков. В рапорт до своя пряк началник той съобщава, че на 18 декември 2001 г. заедно с подп. Гребенаров е провел среща с ДЗ (доброволен заявител). Темата на срещата е била свързана с вноса на сурово кафе у нас и проблемите при обмитяването на стоката.
СамоковецаЧаст от документа гласи:
„С внос на сурово кафе ДЗ се занимава от няколко години и познава добре както митническото законодателство, така и международната борсова търговия с този вид стока. В началото на 2001 г., предвид изградената схема от Иван Костов за набиране на средства, към него се обърнал Косьо „Самоковеца” чрез посредничеството на Ники „Пилето” с предложение да подпомага вноса, който фирмата на ДЗ осъществява със сурово кафе. Схемата е била кафето да преминава пред ГКПП, без да бъде обмитявано, за което е трябвало да бъде заплащана определена сума…”.

По-нататък в докладната е отбелязано, че „се наблюдават опити от страна на Вальо Шотев, собственик на Винпром „Долна баня”, да организира собствена схема за контрабанда на различни стоки в страната.”

В крайна сметка служителите на НСС решават:

„Придобитата информация, касаеща опитите от страна на Шотев да замени спрените канали на Иван Костов с нова схема за контрабанден внос на стоки в Р България, ще бъде проверена и при долавяне на признаци ще бъде взето оперативно отношение към лицето.”

Срещу името на Иван Костов е записано, че то е известно на службите, което означава, че той е засичан и друг път и че някъде за него има още „нещо”.

Интересна е резолюцията под докладната записка на капитан Ст. Кирков. Там началникът му ръкописно е добавил искане към г-н К. Гребенаров, също служител на НСС. Искането е информацията да се „разшири” чрез агент „Сотир”.

Визираният в документа Гребенаров е областен управител на Бургас и активист на ГЕРБ Константин Гребенаров.

Във времето, в което е датирана справката, настоящият заместник-председател на ДАНС Иван Драшков изпълнява длъжността директор на НСС, след като Атанас Атанасов е подал оставка от този пост.

Документът, който е бил подхвърлен в редакцията от неизвестно лице, с дълбокото убеждение, че стартиралата операция „Октопод” трябва да намери продължение и да прерасне в операция „Чисти ръце” сред управляващия политически елит.

Из автобиография на Константин Гребенаров:

“Роден на 09.05.1954 г. в град Созопол.

Основно образование – НОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Созопол.

Средно образование – Английска езикова гимназия „Гео Милев” град Бургас.

1973 – 1975 – военна служба.

1975 – 1979 – ВМЕИ „Ленин” – Топлоенергетика и ядрена енергетика, машинен инженер.

1980 – 1983 – „Телекомплект”- Изграждане на телекомуникационен проект в Кувейт. Сътрудник на Генералния мениджър на проекта. Осъществяване на контакти и сътрудничество с Министерството на телекомуникациите на Кувейт и другите държавни органи.

1984 – 2005 – МВР, Национална Служба за Сигурност. Последователно съм заемал длъжностите от редови оперативен работник, началник група, началник сектор до началник направление. Кариерата ми на ръководен служител в НСС фактически започва от 1997 г. когато бях издигнат за началник сектор, благодарение на доверието получено от тогавашния Директор на НСС – Ген. Ат. Атанасов.

Конкретните задачи, които съм изпълнявал са били — Защита на Националната Сигурност в сферата на икономиката, разкриване и пресичане на финансови престъпления като измами с кредитни карти и производство на фалшиви платежни средства. Под мое ръководство бе проведена първата успешна операция в България срещу пране на пари, също разкриване и предотвратяване на митнически нарушения – разбиване на контрабандни канали за цигари /Ново село/ и алкохол. Ръководил съм написването на така наречения доклад за контрабандата със спирт, за което съм награден с грамота и награда лично от тогавашния Министър председател на България г-н Иван Костов.

Последните 5 години като Началник направление „Защита на класифицираната информация” в НСС съм организирал и ръководил дейността по изграждането и функционирането на националната система за класифицирана информация. Активно съм работил за подготовката на България за присъединяване към НАТО, като член на Междуведомствения Съвет към Министерски Съвет.

Като Началник Направление в НСС съм участвал в работните групи на Специалния и Икономическия комитет в Щаб квартирата на НАТО в Брюксел. Притежавал съм сертификат за достъп до национална класифицирана информация и сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО. В качеството си на ръководен служител в НСС постоянно съм бил в контакт с представителите на сродните служби на страните членки на НАТО и Европейския Съюз.

През 2004 г. бях представител на България в Международния Комитет за Сигурност на Олимпийските игри в Атина.

През периода, в който съм бил служител на МВР, съм преминал курсове и школи за допълнителна езикова и професионална подготовка:

Август 2004 – Декември 2004 – Школа за подготовка на висши офицери в Канада.

Май 2003 — Курс към Министерството на Външните работи на Великобритания, организиран от МИ 5 по прилагане на специални способи и методи за проучване на лица кандидатстващи за достъп до класифицирана информация.

1997 – 2000 – Различни курсове организирани от Сикрет Сървис и ФБР за противодействие на организираната престъпност — пране на пари, фалшиви платежни средства, контрабанда и други.

1991 – 1993 – Двугодишен курс по гръцки език в Академията на МВР.

1990 – 1992 – Следдипломна квалификация „Международни икономически отношения” към ВИИ.

1984 -1985 — Начален едногодишен курс за новопостъпили служители в МВР – българско законодателство, публична администрация и международни отношения.


През 2005 г. по собствено желание се пенсионирах от МВР и започнах работа в „Бритиш Американ Табако” – клон Белград, като мениджър сигурност. Задълженията ми бяха да осигурявам нормалното функциониране дейността на компанията на територията на целия Балкански полуостров – разкриване и предотвратяване на опити за незаконно използване марките и продуктите на компанията от престъпни елементи.

В цялата си трудова дейност съм работил в колектив, ръководил съм и координирал дейността на различни екипи, наброяващи до 100 служители.

От 2007 г. до настоящия момент живея в град Созопол и се занимавам с частен бизнес.

Председател съм на ПП ГЕРБ — Созопол и член на общинския съвет в града.“

News Front