Капитализъм в действие (ВИДЕО)

в Свят

“Евроатлантически ценности”, “по-доброто западно образование” (и/или възпитание?), “пазарна икономика”, “пазарен либерализъм”, и достиженията на демонокрацията в голямото добрутру – да изтръгнеш пакета от ръцете даже на малките деца, и да си готов да се сбиеш до смърт заради рекламираното съдържание на някаква си картонена кутия. “Капитализъм” ли казах? Според мен това е сатанизъм. Когато Дяволът иска да ти вземе душата, първо ти взема ума. Там вече тази победа на Дявола е факт. Всъщност, майцепродавството и отцеругателството в България (вече) също са “добре развити”, и са на почит…грантомотивирана и добре заплатена почит. / Пламен Пасков

15171093_1405088536169368_1792106617388454107_n

Капитализъм в действие (ВИДЕО) by