„Капитал и смърт“ – един филм за арсен, смърт и пари (документален филм)

в БЪЛГАРИЯ

През 2009 година фирма ”Каолин” получава разрешение да добива варовик в Меричлери. Начинът на добив на варовик обаче е такъв, че се разместват земни пластове и водата на целия град се замърсява с арсен. Ако трябва да сме точни и преди това във водата е имало арсен, но в малки количества, но вследствие на взривовете във варовиковата кариера, питейната вода се смесва с арсен и всъщност почти цялото население на Меричлери умира от левкемия. Доказва се, че „Каолин“ в момента, в който Иво Прокопиев е бил неин шеф, е добивала въпросния варовик. Държавните институции не са направили нищо, а са знаели!