Какво се случва в толерантна Швеция (ВИДЕО)

в СВЯТ

Т О Л Е Р А С Т К А Й Т Е СЕ! ЛИБЕРАСТИ.