Какво се случва в толерантна Швеция (ВИДЕО)

Т О Л Е Р А С Т К А Й Т Е СЕ! ЛИБЕРАСТИ.