Какво означава новият странен Указ на президента Обама: „Защита на нацията от въздействието на инвазивни (чужди) видове“???

в Любопитно

И все пак нещо се случва и набира скорост .. Новият Указ на президента на САЩ се отнася за „инвазивни видове“, тоест Чужди (Извънземни)…

Указ: Executive Order – Safeguarding the Nation from the Impacts of Invasive Species

В документа се дефинират ясно инвазивните и чужди видове като:

(E) „инвазивните видове“ се отнасят към конкретна екосистема, чуждият организъм на  която причинява или може да причини икономическа или екологична щета или вреда на хората, животните или растенията.

(Е) „неместен вид“ или „чужд вид“, във връзка с определена екосистема, орагнизъм,   включително и неговите семена, яйца, спори, или друг биологичен материал, способен да се разпространява извън  пределите на своя естествен ареал.

Според някои източници, този „странен“ указ Обама е подписал под натиск и поради някакви предстоящи събития, които напълно ще променят живота на американците и всички земляни.

Ако се съберат всички късчета на  информационната мозайка на едно място, които се появяват тук и  там, се рисува   плашеща, но доста интересна картина.

Ние, вероятно,  стоим на прага на нещо, и за това нещо вратата вече е открехната.

Въпросът е Дали ще му се зарадваме? … НЕПОЗНАТО


Планът на Сивите (+ВИДЕО)

 

loading...
Какво означава новият странен Указ на президента Обама: „Защита на нацията от въздействието на инвазивни (чужди) видове“??? by

Последни от Любопитно

Отиди Горе