Как е описан краят на света в Корана (ВИДЕО)

в Свят
Loading...

Как е описан Апокалисисът в Корана

Краят на света от древни времена предсказват  много религии по света, но за точния ден и час на началото на Апокалипсиса никой не знае, освен Твореца.

Хората могат да се  досещат за приближаването на Апокалипсиса само по признаците, посочени им от великите пророци и записани в свещените книги. Една от тези книги е Корана.

Според Корана, всеки човек се ражда с вече предопределена съдба. Пророкът Мохамед казва, че Аллах вече е предписал за  всяка жива душа място в рая или в ада.

Но когато попитали Пророка защо им е да  работят след като всичко е предопределено, той отговорил: „Действайте, защото всеки е улеснен да направи това, за което е създаден.“

В Корана се казва, и че „Съдният час непременно ще настъпи и Аллах ще възкреси тези, които почиват в гробовете си.“

В цялата история на човечеството многократно се се опитвали да посочат очакваната дата на края на света, обаче, в Корана се казва, че датата на Съдния ден Аллах не  е казал дори на пророка Мохамед.

Господ е казал: „Те ще  те  питат за Часа: „Кога той ще настъпи? “ Кажи: „Истина е, знанието за това принадлежи само на моя Господ. Никой, освен Него, не е в състояние да открие времето на неговото настъпване. Това знание е тежко  за небето и земята. Той ще настъпи изведнъж“ …

А още  „Настъпването му ще е  толкова изненадващо, че няма да успеете да изядете парче хляб,  да направите  сделка,  или да изпиете издоено камилско мляко.“

Също така в Корана са записани  основните признаци  на приближаващия Съден ден:

1. У мюсюлманите ще се появи справедлив владетел

2. Слънцето ще се издигне от запад, и от този ден нито  покаялите се невярващи или отстъпници -мюсюлмани  няма да бъдат помилвани от Аллах.

3. В същия ден запад ще се появи животно, „което  ще им каже, че хората не са били убедени от Нашите знамения“. Тоест, веднага ще раздели хората на вярващи и невярващи.

В случая с „говорещото животно“ (дабат ал -ард), това вероятно е алегория. Аллах казва: „Всички живи същества на земята и птиците,  летящи на две криле, са общности като вас“ . В хадисите също така се казва, че дабат ал-ард  с печат на Соломон ще очисти лицата на мюсюлманите, а на носа на неверниците ще постави клеймото с тоягата на  Мойсей.

Първоначално под думата „дабат“ се подразбира  само четириного, ходещо по земята. Но тъй като думата „даба“ означава същество (всякакво), а „ард“ – е земята, редица изследователи са склонни да мислят, че тук се има предвид човек с необикновени способности и  изпълняващ волята на Аллах.

4. Цялата планета ще бъде обвита в дим, който ще донесе големи страдания на хората.

5. Появата на дадджала (лъжемесия). Когато попитали  пророка Мохамед, „Как ще се премества?“ Пророкът отговорил: „Подобно на вятъра. И хората няма да могат да разберат кой е той. Той ще бъде между Шам (Сирия) и Ирак. След като събере  армия, той ще тръгне към Мека и Медина. “

6. Аллах ще възкреси Иса, който с помощта на един ангел ще слезе в Сирия (Дамаск) и ще победи даджала.

7. Ще дойдат новите народи Яджудж и Маджудж, те ще имат сила и ще сеят пороци  и разврат. За да се справи  с тях, Аллах ще създаде червеи, които проникват в тялото на нечестивите, ще ги унищожат.

8. Земята ще се разтърси  от три силни земетресения: на Запад, на Изток и на Арабския полуостров.

9. Когато на земята не остане никой от мюсюлманите, Аллах ще вдигне при себе си всички Корани.

10. На земята няма да остане нито един вярващ.

11. Кааба ще изчезне от лицето на Земята. Ислямски учени твърдят, че хората от  Етиопия ще нахлуят в  Мека и ще се опитат да унищожат Кааба, но Аллах няма да  позволи това  и ще ги прибере при себе си.

„Няма да настъпи Съдният ден, докато не се появят десетте  негови признаци: дим (духан), появата на лъжемесията (ал-масих ад-даджжал), появата на звяра (дабат ал-ард), изгрева на Слънцето от запад, слизането  на Иса ибн Мариам , появата на племената Яджудж и Маджудж,  гигантски земетресения и провали на изток, на запад и на Арабския полуостров, а  след това ще се появи огън от Йемен, който ще подкара  хората към съдилището на  Страшния съд. “

Според учените, краят на света, както е описан в Корана, напълно възпроизвежда картината на катастрофа, която се случва при смяна на полюсите на планетата. В историята на съществуването на Земята това  глобално събитие се е  случвало най-малко четири пъти.

Това се посочва в  най-древните  ръкописи и легенди на различни народи. Признаците са едни и същи: навсякъде се описва смяна на циклите на деня и нощта (слънцето изгрява от запад), нестабилен дневен цикъл (слънцето  може да свети в продължение на няколко дни, а  от другата страна на планетата много дни е нощ). Вместо лятото идва зима и обратно.

Земетресения, появата на нови земи и катастрофални пожари – всички тези явления съпътстват смяната на полюсите. Можем само да се надяваме, че такъв Апокалипсис, описан в Корана, няма да се случи скоро.

НЕПОЗНАТО

ПО ТЕМАТА:

За произхода на бурката

Последни от Свят

Отиди Горе