Инж. Котев: какво ми отговори ЕРП-то EVN за цената на тока

в Некатегоризирани

България се намира в момента в ситуация на поетапен, но безвъзвратен процес на либерализиране (освобождаване от регулация) на електроенергийния пазар, което ще рече че отскоро всички ние ще си избираме доставчика, за разлика от днешното крепостно право. В тази обстановка аз се опитвам да се ориентирам и, доколкото успявам, да ви разкажа и на вас.

До ушите ми достигна слухът, че ЕРП-етата (електро-разпределителните предприятия) са подготвили и предлагат на клиентите си т.нар. „стандартизирани тарифни профили“ (СТП), на чиято база да сключват бъдещи договори за доставка на електроенергия до краен потребител. Сега ще ви покажа два от тези СТП, които са подготвени от две ЕРП-та (EVN и CEZ) и се отнасят за битови потребители, т.е. би следвало да не се различават съществено. За да се подготвите ще ви кажа, че въпросните СТП представляват най-обикновени електронни таблици (тип Excel), с две съществени колони в тях – дата и час плюс една колона с неясни числа в нея.

EVN (кликнете върху следващия линк и ще ви изскочи таблица) Битов клиент, общ профил, H0

CEZ (същото се отнася и за ЧЕЗ) CEZ_H1_Households_Urban.xlsx

Аз ги събрах 2 в 1 и сега ще ви ги покажа (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху долната снимка):

На EVN са си само първите две (жълтите) колони, а останалите три (зелените) са добавени от мен. Как стана това? Когато видях въпросната таблица първо се опитах да разшифровам смисъла на числата в колоната „Стойност“ и най-подходящо ми се видя те да означават цената на електроенергията в единици лева/МВт.ч (лева за 1 Мега-Ват-час, където 1 МВт.ч = 1 000 кило-Ват-часа (кВт.ч)). Ето защо направих съответните две умножения, за да превърна числата в единици ст/кВт.ч, а после им „начислих“ и ДДС, като ги увеличих с 20%, т.е. умножих на 1,2. В резултат на това построих и преди около две седмици (в „Защо ни плашат със свободния пазар на електроенергия?„) ви показах една сравнителна графика, която изглеждаше ето така:

След това изпратих същата графика в офиса на EVN и ги попитах дали правилно съм интерпретирал техните числа и дали въпросното сравнение е коректно. На което те ми отговориха следното:

Уважаеми господин Котев,
Благодарим Ви, че се свръзахте с нас.
Във връзка с постъпило Ваше запитване, свързано с стандартизиран товаров профил за битов клиент, сътрудници на дружеството извършиха проверка и Ви уведомяваме за следното:

Построената графика и тълкуванието на стандартния товаров профил не е коректно. 

„Стандартизираният товаров профил (СТП) e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия.“ т.е. той не е директно свързан с цените на електроенергия. 

СТП е необходим на доставчиците на ел.енергия, които предлагат ел.енергия на Либерализирания пазар. Ако Вие сключите договор с някой от сертифицираните доставчици в България, той ще прецени Вие към кой тип потребление (СТП) спадате и ще Ви предложи договор с конкретна цена на kWh ел.енергия.  

Вашият доставчик ще използва СТП, за да поръча и закупи енергия със същия почасов характер какъвто е характера на Вашият СТП, за да може да я продаде на Вас. 

Цената на енергията която Вие ще използвате и формирането ? зависи от методите на работа на Вашият нов доставчик. Тези методи са специфични за всеки доставчик и единствено той може да Ви ги разясни или опише в договора между вас. 

СТП представлява единствено почасов характер на потребление на определен тип потребители. Формирането на цените на свободния пазар и добавянето или не на каквито и да е такси е въпрос на търговска стратегия на Вашият нов доставчик и зависи единствено от него.


Надяваме се да сме били полезни с предоставената информация.
 

С уважение,

 

Отдел Връзка с клиенти

Екип Мрежа

Ето защо реших да съпоставя, сравня битовия профил на EVN с този на CEZ, вижте пак горната таблица. Ако това, което ми е отговорило ЕРП-то, е приблизително вярно то тогава колонката с коефициентите на двата доставчика не би следвало да се различават много-много. НО на практика разликата между тях е в ПЪ-ТИ!
Ако разделите всяко едно от числата от последната (бяла) колонка на съответното му по ред от втората (жълта) колона ще разберете в колко пъти е разликата между тях.

Ами сега? Как да разберем, как точно и вярно ли се формира цената на тока, която се опитват да ни пробутат?

Моето лично заключение е, че ЕРП-тата нямат грижа ние да достигнем до истината. Тях ги интересуват само нашите пари, които после да се преразпределят с политико-енерГЕПИйната мафия, която ги покровителства.

Това не означава че съм се отказал да продължа да търса истината и корените на поредната измама, която ни пласират за „наше добро“.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)