Григор Лилов: Възкръсва ли Шесто управление на Държавна сигурност (ДС)

в България

ВЪЗКРЪСВА ЛИ ШЕСТО НА ДС

МВР е готово с нова
“ИНСТРУКЦИЯ за превантивната дейност
на Министерството на вътрешните работи”

 

Министър Бъчварова е предложила нова Инструкция за превантивната дейност на МВР., която да замени старата от 2006 г. (служебен документ, непубликуван).В мотивите към новата Инструкция се отбелязва, че не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право. По закон напълно правилно действие, по същество – крайно неправилно. И май има защо. Понеже чета някои разпоредби от този проект, които възкресяват редица функции, подобни на онези на Шесто на ДС – идеологическата полиция на тоталитаризма.

1. Например в чл. 8, т.11 е записана възможността за “превантивни беседи” с граждани, свидетели, задържани и др. лица. Това направо мирише на вербуване” на доносници и дори нещо далеч по-лошо. Например каквото и да е “превантивна беседа” със свидетел на престъплението е абсолютно недопустима. Защото “беседата” може да промени свидетелствата му или дори да го откаже от тях. Щом е свидетел, не му се полага предупреждаваща или убеждаваща беседа с полицията, а съставяне на протокол с дадените от свидетеля показания. Недопустима е и беседа със задържан. Той трябва да бъде разпитван, а не предупреждаван и убеждаван. Недопустима е и превантивна беседа с обикновен гражданин. За какво ще го превентират (предупреждават), след като си порядъчно лице!

2. Чл. 11, ал 2 т 11. сочи като лица с риск от криминализиране онези, които “проявяват в поведението си признаци на екстремизъм и радикализация”. Но кое е екстремизъм и радикализация не е посочено никъде в законодателството ни – дори в Наказателния кодекс тези думи не фигурират. При това изрично е подчертано, че става дума за “признаци”, а не за прояви. Защото ако има факти на проява на радикални или екстремистки действия, то за тях се съставя полицейски протокол, при повече такива се прави и полицейска регистрация. Но използваната в Инструкцията терминология е достатъчно широка, за да включи всеки от вас в този списък. Например “признак на радикално поведение” може и да е повишения глас при спор с катаджия. Проява е, ако го наругаете или блъснете. Направихте разликата, нали? Според текста “признак на екстремизъм” може да бъде изразеното ви мнение, че дадено правителство или партия трябва да си отива от властта – ако трябва, и с публични протести (бел.моя – разрешени от закона). Екстремизмът обаче е налице тогава, когато при този протест започнете да чупите стъклата на парламента или Министерския съвет с камъни. Направихте разликата, нали! Проблемът в Инструкцията е, че при признаци на екстремизъм или радикализация можете да станете най-законно обект на полицейска разработка – проследяване, контролиране, подслушване и т.н.

Редица текстове са визирали така нар. лица, заплашени от виктимизиране (т.е. потенциалните жертви на престъпления). Чл. 17 ги определя като “рискови групи”, чието поведение подлежи на контрол (!), системно наблюдение (!) и т.н. Какви са тези рискови групи – не е посочено в чл. 15, ал. 2

Т.е. ако критикувате властта, вие показвате признаци на радикализъм или екстремизъм. Ако си държите езика зад устата, ама властта или някой не ви харесва от МВР – вие сте “виктимизирано лице”, заплашено от престъпление ( например кражба, обир и т.н.). И в двата случая сте обект на контрол, на системно наблюдение и всички. ченгесарски прийоми, наследени от тоталитаризма.

От тоталитаризма, защото в превантивната карта се включва описание на вас: ръст, походка, особености на говора, галено име или прякор и т.н., номерата на колата ви, кой я кара, вашия GSM – номер, марка, модел, код, къде и какво работите, връзките ви (така е изписано, сигурно са имали предвид контакти, бел. моя) – роднински, приятелски, имената на тези хора, техните телефони, адреси и т.н.

Ако ставаше дума само за лица с криминални прояви или прояви срещу обществения ред- разбираемо. Ама според текстовете, които видях, става дума за всеки – за всяко “лице, представляващо интерес” според преценката на съответния МВР чиновник. Е, та това си е точно Шесто на бившата Държавна сигурност – независимо как ще го наречем сега. / Григор Лилов, Фейсбук

15027492_1122718357844102_7056058181360814207_n

Григор Лилов: Възкръсва ли Шесто управление на Държавна сигурност (ДС) by

Последни от България

Отиди Горе