Григор Лилов: Какво се чака след 120 дни? Пред апокалипсис ли сме…(След септември – “месец на готовността”, от днес имаме Заповед и секретна Директива на Белия дом)

в Свят

На 27 септември и 6 октомври ви информирах с постове за грандиозната подготовка на гражданските отбрани и техни маневри, вкл. с големи евакуации на населението в редица държави – от Германия през САЩ и Израел до Русия.

Неясно остана защо е тази подготовка.

Днес президентът Обама е издал Изпълнителна заповед за осигуряване на “непрекъснатост” на правителствената и частна дейност и инфраструктурата във връзка с “пространствено климатични събития”.
Американски медии предполагат, че става дума за очаквани изключително мощни слънчеви изригвания. (последното и най-силно от 150 години насам беше на 23 юли 2012, но за него имаше подготовка, за да не се сринат всички комуникации)

Според мен това е обяснение, дадено за пред обществеността.

Защото загадката в заповедта е “пространствено”, а не “климатични” или други събития.

Именно “пространствено” ме смущава.

Сещам се, че напоследък в научните среди широко се обсъжда хипотезата, освен за бърза смяна на полюсите (според някои вече е започнала), така и за … превъртане на Земята.

Сещам се и за зачестилия интензитет на метеоритните потоци. Въобще се сещам за много природни феномени, вълнуващи напоследък научната общност, но това ми “сещане” е голо гадаене.

Ала без информация това ни остава – да гадаем.

Срокът за изпълнение на мерките в заповедта е 120 дни. Същевременно се разбра, че още на 15 юли е подписана президентска Директива 40 относно същата “непрекъсваемост”.

Тези директиви, известни като PPDs, най-често са тайни заповеди в сферата на националната сигурност.
Така че има и хипотези извън сферата на природните явления.


Покрай и във връзка с повода – една гравюра от знаменития германски художник и математик Албрехт Дюрер – от серията му “Апокалипсис” за така нар. пети и шести печат и дъжда от падащи огнени звезди. (1498 г.)
Пояснение от Библията:
Петият печат е предупреждението за греховете, а когато се разчупи шестия от седемте печата настава опустошително земетресение, което причинява огромен катаклизъм и страшно бедствие – заедно с необичайни астрономически явления (Откровение 6:12-14)

Григор Лилов, Фейсбук


loading...
Григор Лилов: Какво се чака след 120 дни? Пред апокалипсис ли сме...(След септември - "месец на готовността", от днес имаме Заповед и секретна Директива на Белия дом) by

Последни от Свят

Отиди Горе