ГМО: Биологичното оръжие на световната мафия

в България/Свят
Loading...

Изпращаме ви полезна информация за изключително вредното Генно Инженерство. Предупреждавайте вашите приятели и селскостопанските производители да не купуват семена от МОНСАНТО и др. посочени в материала (Ген.Инж.) фирми, както и от нашия БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ в Костинброд, който работи за Монсанто,САЩ, Белгийски и Френски Корпорации за генно-манипулирани продукти (БИОЛОГИЧНОТО ОРЪЖИЕ НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ), водещи до:

– увреждане на Генетичния Код на човека,(ограничаване на потенциала му)

– израждания и малформации при раждане,

– предракови образования в стомаха и др. части на тялото,

– увеличен черен дроб,

– алергии,

– нарушаване на невронните връзки в мозъка,

– намалява имунната защита,

– поява на нови вируси и болести,

– намалява живота на човека.

 

Също така, в някой дъвки (winterfresh, Orbit), степовете и други напитки (диетична Кока Кола) и храни се използва заместител на захарта – АСПАРТАМ (Нутрасуит), който e доказано вреден –при редовна употреба се натрупва в мозъка и води до множествена склероза дори при малки деца!

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е забранил вноса на Ген. Инж. Храна на своя територия! Само България, Албания, Румъния, Македония и Турция нямат закони забраняващи вноса на Ген.Инж. храни! “Монсанто” е осъдено в Холандия и Индия!

В лекарствата, глюкозата и кръвната плазма на Англия,Франция, САЩ, Белгия и др. също има Ген.Инж. продукти!

Купувайте Български и Египетски ориз и соя!

НЕ КУПУВАЙТЕ Пуканки внос от САЩ и Аржентина !(в София са такива)

В Кока-Колата се съдържа шрот от Ген.Инж. царевица!

В България е засята 20 000 декара Ген.Инж. царевица и слънчоглед!Спрете генните манипулации!

За опасностите от генното инженерство

Не е правилно да се използва технология, която може непредвидено да предизвика проблеми за здравето. Не е правилно да се използват технологии, които могат да окажат необратимо въздействие на околната среда.Не е правилно хората и околната среда да се излагат дори и на най-малките опасности, трябва да отчетем и това, че в съвременната епоха хранителните продукти променени с помощта на Генните манипулации, не представляват никаква ценност за потребителите. Не правилно е да се оправдава използването на опасни днес технологии, обосновавайки се с това, че тази технология може да даде полезни продукти в бъдеще. Затова организацията “Лекари и учени против генетически модифицираните хранителни продукти” се обявява за Световен Мораториум на пускането в околната Среда на генно променени организми и използването на генно променени хранителни продукти, докато не бъде натрупано достатъчно знание, за да може да се направи заключение за оправдаване на прилагането на тази технология и нейната безвредност за здравето и околната среда. Съществува сериозно основание да се предполага, че продуктите на генните технологии представляват сериозна опасност. Нито един ГМ хранителен продукт не е бил качествено проверен за да се определи със сигурност неговата безвредност. Ето защо те трябва незабавно да бъдат премахнати от пазарите.Докато тяхното производство и продажба не се регламентира, трябва да се организира маркировката на всички хранителни продукти, ко-ито съдържат вещества, модифицирани с помоща на генното инженерство.

Научни факти за опасностите от генното инженерство

 

1. Генното инженерство се отличава коренно от традиционното създаване на нови сортове и породи. Изкуственото добавяне на чужди гени нарушава генетическия самоконтрол на клетката. Манипулираните гени коренно се отличават от комбинираните женски и мъжки хромозоми, които се получават при естествените кръстоски.

2. В настояще време генното инженерство не е в състояниe да управлява вкарването на новия ген. Технически процеса е несъвършен.Затова е невъзможно да се предвиди мястото, къ-дето ще попадне добавения ген и ефекта от него.

3. В резултат на изкуственото добавяне на чужд ген, могат непредвидено да се образуват опасни вещества (токсични, алергени или други вредни за здравето вещества).

4. Не съществува съвършено надежден метод за проверка на безвредност! Повече от 10% от сериозните странични ефекти на новите лекарства не могат да се проявят при обикновените тестове за безвредност. При новите, генно променени хранителни продукти, нараства риска да останат незабелязани опасните ефекти, в много по-голяма степен, отколкото при лекарствата.

5. Съществуващите днес изисквания за проверка на безвредност са крайно недостатъчни. Те позволяват да се използват крайно нечувствителни методи за проверка на безвредност и в много кратки срокове.Затова, опасни за здравето хранителни продукти достигат до пазара незабелязано.

6. Създадените до настоящия момент хранителни продукти, с помощта на генното инженерство, нямат никаква значителна ценност за човечеството. Тези продукти удовлетворяват само търговските интереси.

7. Знанията за въздействието върху околната среда на Генно Модифицирани организми, внесени от вън, са съвършено недостатъчни. Все още не е доказано, че с помощта на генните манипулации не се оказва вредно въздействие върху околната среда. Еколозите изказват сериозни опасения за различни потенциални, непоправими замърсявания на околната среда. Например, има много възможности за неконтролируемо разпространение на потенциално опасни гени, използвани в генното инженерство, в това число и предаването на гени на бактерии и вируси. Усложненията, предизвикани в околната среда, е невъзможно да бъдат поправени, така както вкараните веднъж гени не е възможно да се вземат обратно.

8. Могат да възникнат нови, опасни вируси. Експериментално е доказано, че вкараните в гена вируси могат да се съединят с гените на вирусни инфекции (така наречената рекомбинация). Такива нови вируси могат бъдат по агресивни, от предишните. Вирусите могат да станат също така по широкоспектърни. Например, вирусите на растенията могат да станат вредни, за полезните насекоми, животни, а също и хора.

9. Знанията за наследственото вещество в ДНК са много не-пълни. Известни са само 3% от функционирането на ДНК, рисковано е да се манипулират сложни системи, знанията за които са непълни. Обширния опит в областта на Биологията, Екологията и Медицината показват, че това може да предизвика сериозни и непредсказуеми проблеми и разстройства.

10. Генното Инжинерство не може да реши проблемите с глада в света.Твърденията, че Генното Инжинерство може да реши проблемите с глада в света, се явяват Научно необоснован МИТ! Подробна информаця за научните факти, можете да намерите в интернет на адрес: psrast.org

 

Хранителни продукти, които съдържат генно-манипулирани Съставки:

 

Амилаза – изолзва се при приготвяне на хляб, брашно, тестени варива, нишесте Глюкозен сироп, вино, бира и т.н. · Набухватели (хлебно брашно) – добавки · Хляб – съдържащ соя · Масло Коноли · Катализа – исползва се при производство на меки напитки, яичен прах, производни· Зърнени продукти(брашно) – съдържащи соя · Химозин · Царевични продукти – пръчици, нишесте… · Ронена царевица, Пуканки · Царевичен сироп · Хранителни добавки – содержащи дрожди · Плодови сокове – приготвени от генно-модифицирани плодове · Сироп от глюкоза · Сладолед- содержащ соя, сироп от глюкоза · Лактаза · Царевица(сироп) · Макарони (спагети,тестени) – содержащи соя · Картофи · Ябълка – Ренета · Леки напитки – съдържащи глюкозов сироп · Соеви семена · Соеви продукти, като соев сос, соев хамбургер, соево месо (колбаси), соево брашно и т.н.· Газирани Плодови напитки · Тофу · Домати · Дрожди (закваска) · Захар

Генетично изменени продукти, тествани в полеви условия (ще се появят на пазара в най- близко време) ·Ечемик · Брокколи · Зеле· Морков · Цикория · Червена боровинка· Полевица белая · Патладжан · Гладиола · Грозде· Салата · Грах · Чушки· Малина· Ягода· Сахарный тростник · Дъвка· Дини · Пшеница

Непълен списък на компаниите, разпространяващи генно инженерство:

· Agritope Ecogen Plant Genetic Systems DNA Plant Tech
· Asgrow Hoechst/AgrEvo Research Seeds Dupont
· Calgene Monsanto Rhone Merieux Novartis
· Ciba-Geigy Mycogen Rhone Poulenc Petro Seed
· DeKalb Northrup King Sandoz.Zeneca

К А Ж Е Т Е   Н Е  НА   С В О Б О Д Н О Т О  Р А З П Р О С Т Р А Н Е Н И Е Н А  Г Е Н Н О М О Д И Ф И Ц И Р А Н И Т Е   П Р О Д У К Т И В  Б Ъ Л Г А Р И Я !

Днес цяла Европа се обединява срещу свободното разпространение на Генно–Манипулираните Продукти. Независими Учени от цял Свят предупреждават, че каквито и грешки да е правило Човечеството през своя “Научен “ възход, никоя от тях не е толкова опасна колкото и най-незначителната грешка допусната при Генните Манипулации. Много пъти хората са изпитвали последиците от прилагането на “модерните”Химически и Радиоактивни технологии, но Природата постепенно се изчиства от последствията когато тези “технологии” биват спрени. ТОВА ОБАЧЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ГЕННОТО ИНЖИНЕРСТВО – веднъж пуснати на свобода новите модифицирани гени НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НАЗАД и вредните последствия от тях се умножават във времето. Има достатъчно натрупан доказателст-вен материал за ОПАСНОСТИТЕ и ПРОБЛЕМИТЕ които създават тези “технологии”!

Днес когато ЕС и 80 Страни се отказват от Генното Инжинерство, В България МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОН ПОЗВОЛЯВАЩ СВОБОДНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ПРОДУКТИ.

Ген. Инж. е ОПАСНО за ЗДРАВЕТО на днешното и бъдещото поколение:

 

– Полученият чрез Генно Инжинерство ТРИПТОФАН (генно променена хранителна добавка), УБИ 37 ЧОВЕКА, ИНВАЛИДИЗИРА ТРАЙНО 1500 И ОЩЕ 5000 ВРЕМЕННО ИНВАЛИДИЗИРАНИ.

– В Английска Научно Изследователска лаборатория, се установява , че причината за преждевременната смърт (50 %), предраковите образувания на стомаха, уголемения черен дроб и значително намалените размножитилни способности (репродуктивни) на лабораторните мишки се дължи на храненето им с Генно Модифицирани картофи.

– Третираните с рекомбинантен (ген.инж.) хормон на растежа rbGH крави, получават мастит, боледуват, намалява тяхната репродуктивност и рано умират. В същото време млякото на тези крави е с ниски хранителни качества и не е безопасно!

– Забелязани са силни алергични реакции и асматични кризи сред хората, които имат непоносимост към определени растителни или животински произход, от които е взет ген и е вмъкнат в хранителен продукт, който нормално за тях е бил добър. Купувате си картофи или домати, но не знаете, че те са обработени с ген от риба или колорадски бръмбар. Вземате от пазара соя, без да ви информират, че в нея е вмъкнат свински ген.

НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО КОНСУМИРАТЕ!

– Най-честите заболявания, свързани с генните манипулации са: Нови видове алергии, Рак, Натравяния, Симптоми на множествена склероза (какъвто е случая и  с Аспартам, извлечен по химичен път заместител на захарта), Намаляване на имунната защита, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ (погледнете американците, чиято храна в деветдесет процента от случаите е генно обработена и не случайно американската нация се счита за най-болната нация в света) и др.

– Човешката ДНК не разпознава геннопроменените елементи, не може да ги усвои и ги отделя под формата на мастни натрупвания!

– За здравните проблеми, предизвикани от консумирането на продукти, съдържащи генно манипу-лирани съставки са изписани стотици страници!

ФЕРМЕРИТЕ в Аржентина, Бразилия, САЩ, Канада, Индия и др. страни, които използват генно-манипулирани семена ФАЛИРАТ:

 

– 50% от генната манипулация на семената е насочена към създаването на растителни видове, устойчиви на хербециди. Тези торове убиват всички живи организми в полето (включително и полезните за растенията и почвата микроорганизми и насекоми), но по естествените пътища на природата в съседните полета се появяват плевели и вредители -мутанти, които стават устойчиви на тези хербициди. Това изисква все повече пестициди и вода (до три пъти повече), които ферме-ра трябва да плати. Почвата отслабва, става кисела, неплодородна;

– Геннообработените семена са нерепродуктивни и всяка година фермера трябва да купува нови семена и торове, отделно да плаща такса за интелектуална собственост върху Ген.Инж. семена.

– 80% от европейците не искат да консумира хранителни продукти, съдържащи генно-манипулирани съставки.НАШИТЕ ФЕРМЕРИ НЯМА ДА МОГАТ ДА ИЗНАСЯТ СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ , защото са разработени технологии, откриващи генно-обработените елементи. Вече има върнато царевично нишесте! Страдат и съседните полета, в които се появяват нови плевели и вредители, продуктите им се замърсяват генно чрез процесите на опрашване и кръс-тоски. ЕВРОПА ОТКАЗВА ДОРИ пчелен мед и розово масло от замърсените региони !

– Освен икономическите проблеми, нарастват и заболяванията сред фермерите вследствие употребата на силно токсични торове и растения отделящи токсични сокове за защита от вредители!

– Едно от богатствата на нашите земеделски култури, поради което са намирали много добър пазар навсякъде по света са ВКУСОВИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА, които в генноманипулираните американски продукти липсват. За да получат определени вкусови качества, производителите добавят химически овкусителии оцветители, които често пъти са съпроводени със вредни странични ефекти! В някои райони на САЩ децата до 6 години натрупват с питейната вода 130% над допустимото количество хербициди за цял живот.

– Органичното и генното земеделие не могат да съществуват заедно !

ЩЕ ПОСТРАДА И ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В Б Ъ Л Г А Р И Я – Европееца иска да е сигурен, че храната, която му се предлага е екологично чиста и 100% б е з о п а с н а.

ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНА ЕКОСИСТЕМАТА В СТРАНАТА.

Природата е една много сложна система от взаимно свързани компоненти. И най-малките промени в един вид могат да доведат до промени или дори до пълното изчезване на други видове, които са част от хранителната верига на трети видове. Използването на силно токсичните торове и растения, които са устойчиви на тях ще изместят напълно в полето тези растения, които не са генноманипулирани, а това ще доведе до унищожаването или значителното намаляване на определени видове насекоми, животни и птици. Ухапванията или ожилванията, на приспособилите се(Мутирали) към новите видове растения насекоми и животни могат да се окажат твърде токсични за хората и най-вече за децата… Естествените генетични промени в природата стават от количествени натрупвания, в един значите-лен период от време (хиляди години) и само между сродни видове. При генното инженерство се срещат и обединяват видове, които в природата никога не биха се обединили! В Природата не се случват такива бързи и драстични промени. Човекът също не е приспособен към тях! Големите корпорации, вложили милиарди долари в генните технологии, искат да възстановят своите разходи и да спечелят от тях милиарди. Ето защо те създадоха чрез медиите, които управляват и “учените”, на които плащат МИТОВЕТЕ около генните технологии. Последните 14 години доказаха, че нито един от тези митове не е верен:

– генните технологии в селското стопанство не ни освободиха от плевелите (това става само през първите 2 години) и опасните химически торове;

Пoявяват се свръх плевели мутанти!

– производителността при органичното кръгово земеделие е 2 и повече пъти по-висока;

– традиционното земеделие дава продукти с по-високи хранителни и вкусови качества;

– генните технологии замърсяват земята и намаляват нейното плодородие;

– генните технологии създават нови микроорганизми и предизвикват НОВИ БОЛЕСТИ сред хората, животните и растенията. Появяват се нови видове, които са по-устойчиви и агресивни към съществуващите, включително и към хората (пчелата убиец появила се преди години в Южна Америка). ГЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛУЖАТ ЕДИНСТВЕНО на производителите на химически торове, някои фармацевтични и хранителни продукти и генноманипулирани семена! Това са “Монсанто”, “Пионер”,“Новартис”, “Раундъп”,”ДюПонт”,”Американ Сианамид”,”Калджен”,”Рон-Пулен”…

За повече информация:
www.psrast.org/decl.htm#scifacts
www.GreenPeace.org/~GenEng/
www.zazemiata.orgУеб-сайтове за Генното Инжинерство:http://www.foe.co.uk/campaigns/food_and_biotechnology/realfood/facts/genetics.html
http://www.PSRAST.org — Physicians and Scientists for Responsible
Application of Science and Technology:http://www.PSAGEF.org/indexgen.htm
http://www.Safe-Food.org/welcome.html
http://www.Natural-Law.ca/genetic/geindex.html
http://www.GreenPeace.org/~usa/reports/biodiversity/roundup
http://www.GreenPeace.org/~comms/cbio/geneng.html
http://www.IndiaServer.com/betas/vshiva/
http://users.WestNet.gr/~cgian/biotech.htm
http://www.rafi.ca
http://www.purefood.org
http://www.med.upenn.edu/~bioethic/genetics/articles.html
http://www.ucsusa.org/agriculture/ag.docs.html
http://www.k2net.co.uk/~savage/ef/earthfirst.html
http://www.essential.org/crg/
http://www.envirolink.org/orgs/shag/
http://userwww.sfsu.edu/~rone/gedanger.htm
http://www.Bio-Integrity.org
http://www.Natural-Law.org/issues/genetics/ge_hazards.html
http://www.Bio-Integrity.org/
http://www.peg.apc.org/~acfgenet/
http://www.indians.org/welker/genome.htm
http://www.solbaram.org/articles/clm505.html
http://www.netlink.de/gen/home.html
http://www.twnside.org.sg/souths/twn/bio.htm

 

ЗЛОТО си има име и се казва МОНСАНТО – ВИДЕО: ! В Н И М А НИ Е ! – ГМО в БЪЛГАРИЯ !:  https://bultimes.com/video-v-n-i-m-a-ni-e-gmo-v-balgariya/
ГМО ЗАРАЗАТА : https://bultimes.com/gmo-zarazata/

Последни от България

Отиди Горе