€вродегенерати в дей$твие! (ВИДЕО)

в ПО СВЕТА

Журналисти от Съндей Таймс са се представили за лобисти и са предложили подкуп на 60 евродепутати. 14 от тях са приели да получат пари, за да прокарат определен закон. Репортажът не казва дали сред тях има българи, но има един румънец и един австриец.