Децата ще имат досиета (CV) от детската градина! България се превръща в концлагер!

в България

Хлапетата вече ще имат свое СV още от първа група в детската градина. Заведенията за най-малките въвеждат лично портфолио на всяко дете, след като това бе разписано в наредба по новия Закон за предучилищното и училищното образование. Детските градини в Пловдив вече събират от родителите снимки, които да бъдат поставени на кориците на личните досиета. Вътре учителите ще вписват информация за постиженията в различните направления – например български език, математика, социален свят. Ще се втъкват рисунки, ще се прилагат данни и за постигнатото в допълнителни дейности, като бойни изкуства, народни танци, балет. Педагозите ще упоменават и открити заложби извън задължителната програма. Идеята е да се систематизират данните за цялостното развитие и то да се проследява с всяка следваща година.

 Всяко учебно заведение трябва да стъпи на тези задължителни елементи, но може да разпише в правилника си и допълнителни критерии за съдържанието на портфолиото. При напускане на детската градина то ще се дава на родителите, които да го предоставят на учителите в първи клас.

 Преди години първи частните училища въведоха портфолиото по западен модел, като се ползваше за проследяване на нивото по чужд език. Някои детски градини също са го възприели. Родителите на подготваците от пловдивската ДГ „Каменица” например вече имат по 4 томчета – по едно за всяко година. Те съдържат и анкета, в която деца и възрастни отговарят на едни и същи въпроси. Разминаванията са комични. / marica.bg

loading...
Децата ще имат досиета (CV) от детската градина! България се превръща в концлагер! by

Последни от България

Отиди Горе