Декларация за отказ от пръстови отпечатъци (линк за сваляне и разпечатване)

в България

Не искаш да ти взимат отпечатъци в болницата?
Ето как да стане:
Теглиш и принтираш тази декларация: //bit.do/otkaz-ot-otpechatyci
Когато дойде моментът, я показваш.
НЯМАТ ПРАВО ДА ТИ ОТКАЖАТ.
Ако обаче са упорити, правиш следното:
1. Искаш документиран отказ от обслужване – писмен. Кое здравно заведение, име и подпис на отказващото лице, дата и основания за отказа.
2. Ако и това ти откажат, викаш адвокат или 2-ма свидетели (може членове на семейството), сядате, описвате отказа (дата, час, институция, служител – ако си даде името), какво е казал и т.н, и се подписвате с трите си имена, саморъчен подпис и дата.
След това пишеш жалба срещу отказа – в нея казваш какво искаш да отмени или нареди съдът – прилагаш писмения отказ (ако са го дали) или декларацията на 3-ма ви (засегнатото лице + 2-мата свидетели) и внасяте всичко това в районния административен съд.
Искането на пръстови отпечатъци, при положение, че не си престъпник, е противоконституционно. По този начин администрацията (която би трябвало да служи на народа) цели събирането на повече информация за всеки от нас, за да бъдем по-лесно проследявани и контролирани. В името на какво и кого се прави това, сами можете да предположите.

loading...
Декларация за отказ от пръстови отпечатъци (линк за сваляне и разпечатване) by

Последни от България

Отиди Горе