Дебългаризацията продължава: от тази година кандидатстудентските изпити в СУ ще са по американски модел

в България
Loading...

И Софийският университет реши да модернизира формата на кандидатстудентските изпити. От тази година вече темите по Български език и литература и по История на България ще бъдат заменени с тест и кратко есе по подобие на американската система. Това става ясно от документите за кандидатстудентската кампания през 2017/18 г.

 Изпитът по български език пак ще е 4 часа, но ще се състои от две задължителни части. Едната е тест с 50 въпроса от отворен и затворен тип, които ще проверяват литературната компетентност на кандидат-студентите. Те ще са базирани както върху откъси от произведения, включени в задължителната и профилираната подготовка на учениците в 11-и и в 12-и клас, така и върху текстове, невключени в учебната програма. По-малка част от тях ще изискват фактологични знания, свързани с познаването на конкретен автор, творба и т.н, а по-голяма част ще предполагат умения за четене на художествен текст. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение ще са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст. Втората част от изпита, която е задължителна и ще носи максимум 30 точки от общо 100 възможни, е създаване на аргументативен текст (есе). Темата може да бъде върху твърдение или есенция от литературен или нелитературен източник, като обемът й следва да е най-много 3 страници.

 Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете части са върху проблематиката и фактологията на досегашната задължителна програма по история за 11-и клас, обхващаща историята на държавата ни между VII и XX век. Тестът ще е с отворени и затворени въпроси, а в деня на изпита изпитната комисия ще формулира няколко тестови варианта, от които ще се изтегли един. От темите пък ще се изтеглят два въпроса, като кандидат-студентите ще пишат върху един от тях по свой избор. Кандидат-студентите и тази година ще имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците ще могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.

 За четвърта поредна година в Стопанския факултет на Софийския университет като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ се приемат международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език. С международно признати сертификати за владеене на английски ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалност „Хебраистика“.

 Шест от общо 108 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“. Таксата за явяване на изпит е 30 лв. До края на януари 2017 г. ще бъде издаден Справочник за кандидат-студентите. В края на февруари ще стартира участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в кандидатстудентските борси в страната. / novini.bg


Кой инвестира в нашите деца?

Олга Четверикова: Искаш ли да победиш врага, стани възпитател на децата му!

 

Последни от България

Отиди Горе