CNBC: Преди да въведете санкциите, трябваше да прочетете «Ана Каренина»

в ПО СВЕТА

Руснаците са склонни да мислят, че хората съществуват заради славата на държавата, хората живеят и умират, но Русия остава

Според Мартон Шапиро, президент на Северозападния университет, и Хари Сол Морсън, преподавател по изкуства и хуманитарни науки в същия университет, икономистите трябва да разберат, че е важно да се отчитат културните фактори при разработката на икономическите прогнози или приемането на икономическите решения.

«Считаме, че икономическата наука може да си изясни много, ако разшири своите перспективи, ако икономистите започнат да заимстват знания от други дисциплини, особено от тези, които си имат работа с културата и особено — с голямата литература», каза Морсън по канал CNBC.

«В същото време икономиката може да се превърне наистина в пълнокръвна и важна дисциплина, ако имаме малко повече смирение и бъдем малко по-малко горди, тогава бихме могли съществено да завишим ефективността», добавя Шапиро.

«Икономистите мислят, че тяхната дисциплина е точна наука, от рода на нютоновската физика. Те считат също, както и физиците, че не трябва да четат романи», казва Морсън.

«Но всъщност, това не е точна наука. Икономиката може да научи много от нас, но на нея й трябва малко повече смирение и умение да се изличат уроците от това, на което ни учи голямата литература».

В своята книга «Cents and Sensibility» Морсън и Шапиро насочват вниманието върху реалните икономически ситуации, които вероятно биха били по-добре разрешени, ако се разбираха и осъзнаваха културните фактори.

За Морсън, санкциите, въведени срещу Русия през 2014 година, заради действията в Крим, са пример за безсмислено икономическо решение. Икономистите не са прогнозирали ответната реакция на Путин върху санкциите, а биха могли, ако повече разбираха руската култура, казва той.

«Какво направи Путин? Той удвои залога. «Вие ни стоварвате санкции, ние ще наложим още по-големи санкции. Вие смятате да ограничите импорта, ние ще го ограничим още повече».

В стандартния икономически модел това няма никакъв смисъл. Но руснаците са склонни да мислят, че хората съществуват заради славата на държавата, хората живеят и умират, но Русия остава. И това е нещото, което действително има значение.

Ако бяхте чели руска литература, то бихте видели, че това е национално възприятие, което не съответства на икономическия модел, според който биха се държали американците или англичаните, но това действително има пределно ясен смисъл от гледна точка на руснаците».

Описвайки моралната отговорност на икономистите за правилността на техните прогнози и решения, Шапиро казва, че икономистите «не са в състояние да вземат и да използват икономическите принципи в нито една страна.

«Ако вземем политиката, историята, религиозните различия, ако четем литературата, то тогава вероятно ще се появят правилни представи за това, какви са различните реакции на хората по света», казва той.

«Колкото по-скоро икономистите се поставят за цел подобряването на човешкия живот, толкова по-скоро те трябва да заработят върху идеите на справедливостта и морала, които наистина имат отношение към дадения въпрос, но спрямо които икономиката няма инструменти, за да работи», добавя Морсън. / News Font