Бюлетината, с която гласувате, е недействителна!? Не съответства на обнародваната в Държавен вестник!

в България

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ – Г-н РУМЕН РАДЕВ

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ – Г-н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

Уважаеми господа,

Не гласувах с предоставената ми от СИК бюлетина за избор на народни представители поради обстоятелството, че същата не съответства в частта за преференциален вот /5 броя кръгове с по-малък размер на един ред/ на обнародвания в Държавен вестник образец – Приложение № 92 – НС.

Редът и правилата за провеждане на избори е регламентирано в Изборния кодекс в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България с основна цел – „точното и еднакво прилагане на нормите на Изборния кодекс и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление на територията на страната“.

Видът и техническите параметри на бюлетината за избор на народни представители са определени с Решение №4117 от 24.01.2017г., като образецът е публикуван на страница 175  в ДВ брой 10 от 27.01.2017г. /Приложение № 92 – НС/ в изпълнение на чл.6 ал.1 от ИК.

Приложение № 92-НС

 

 

 

 

 КОЧАН                                                                           Изборен район № …… – …………………………………….. БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

№ 00000000

 

 
 Изборен район № …… – …………………………………….. БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
Преференция/предпочитаниеза кандидат от избраната листа на партия или коалиция
1
……………………………………………………………(наименование на партия/коалиция)          

 

 

 
  

 

 

 

2
……………………………………………………………(наименование на партия/коалиция) 
3
………………………………………… – независим(собствено бащино, фамилно име на кандидата) 

 

Промяна във вида и техническите характеристики на бюлетините е допустимо и се извършва при необходимост единствено и само с решение на ЦИК, като промените се публикуват незабавно в Държавен вестник съгласно чл.6 ал.4 от ИК. /към момента в ДВ няма обнародвана промяна/

 Отпечатването на изборните книжа и публикувания в ДВ образец на бюлетина за избор на народни представители се извършва  при спазване изискванията  на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа /чл.209. ал.1 от ИК/ защото всяка промяна във вида или техническите характеристики на бюлетината водят до недействителност на подадените гласове./чл.437. ал.3 т.1 от ИК/

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ

С отказа си да гласувам с предоставената ми от СИК не публикувана в ДВ бюлетина изпълних задълженията си регламентирани в Конституцията на Република България.

Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.

Чл. 86. (1) Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения.

(2) Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ

Основната мисия на служебното правителство е организирането, подготовката и провеждането на свободни и честни избори. Те трябва да позволят на българските избиратели да заявят ясно своята воля. Служебното правителство трябва да предприеме всички необходими мерки за недопускане на изборни манипулации и действия, опорочаващи изборния процес.

 Уважаеми господа,

 Надявам се да изпълните своите задължения за контрол по спазване върховенството на закона и установите причините за не осъществения контрол от страна на „експертите по избори“ на Централна избирателна комисия, които са допуснали отпечатването на бюлетини отличаващи се от определения с тяхно решение № №4117 от 24.01.2017г. и обнародван в Държавен вестник образец, водещо до недействителност на подадените гласове за народни представители.

Д-р Веселин Михайлов Балкански,
АФЕРА.БГ

Бюлетината, с която гласувате, е недействителна!? Не съответства на обнародваната в Държавен вестник! by

Последни от България

Честито!

Колаж: Иво Ангелов, „Свободен човек“ Share the post "Честито!" FacebookGoogle+LinkedInTwitterVKontakte Честито! by The
Отиди Горе