Българска идея за Базов Доход достигна до полуфинала на Европейското състезание за социална иновация

в България

Българска идея достигна до полуфинала на Европейското състезание за социална иновация.

В основата на идеята седи разработка на Любомир Станков, която за първи път бе публикувана от Бултаймс, а в последствие представена пред българската академична общност в блога на вече покойния проф. Кръсьо Петков.

Идеята е за създаване на валута за базов доход.

Дигитална валута, в която е вградена инфлация под формата на отрицателна лихва и тази отрицателен лихва се разпределя ежедневно по равно между всички потребители. Инфлацията се превръща в базов доход!

Ето презентацията на Любомир Станков, изнесена на 30 септември 2016 г. в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ на проведеният национален експертен форум, посветен на Европейската седмица за базов доход:

Казвам се Любомир Станков и ще представя на Вашето внимание една “еретична” концепция за финансиране на базов доход! Еретична е, защото макар и неизбежна, все още е прекалено далеч от умовете на учените, които са се ангажирали да мислят по темата! Парите, както знаем, са един обществен договор, който всички ние сме подписали и спазваме. Моята задача в тази презентация е да Ви покажа един малко по-различен обществен договор, който има потенциала да ремонтира дефектите в сегашния! За себе си мога да кажа, че съм на 36 г., член съм на МЕНСА и никога не съм получавал заплата… цял живот се занимавам с търговия и услуги(работодател).

Дали и кога ще има базов доход, това не са въпроси на дневен ред, защото това е неизбежното бъдеще, важният въпрос е КАК ще бъде реализиран и аз ще Ви занимая изключително и само с това КАК! Преди това обаче ще обърна малко внимание на това “ЗАЩО!” което съм поместил в този слайд! То не е случайно! ЗАЩО ще има базов доход… от къде дойде тази идея (някак бързо, а е стара идея) и обхвана целия свят… ЗАЩО дойде ? Реално отговорът на този въпрос е тясно обвързан с политиката, и то не с коя да е ами с ДЯСНАТА политика, която след 2008 г. рязко изгуби почва под краката си… загуби не само почва… загуби вяра в собствената си идеология! “Как се гради капиталистическо общество с бедни и задлъжнели(поробени) потребители ? Какво ще правим, ако не можем да стимулираме потреблението с кредит ? На кого да продаваме, като няма платежоспособна среда ?” И ето тук идва отговорът ЗАЩО… ЗАЩОТО, ако няма търсене загива и предлагането! Базовият доход е една привидно лява идея, която в момента е единственото спасение за цялата финансово-икономическа система на дясномислието! Каква ирония! Истините обаче са две, едната е ,че базовият доход е повратната точка, в която дясно и ляво ще си стиснат ръцете и, че след въвеждането на базовият доход за първи път човечеството ще е извоювало своята истинска свобода! И въпреки тези прекрасни думи трябва да ви кажа, че нас дами и господа ще се опитат да ни измамя, ще се пробват да го финансират от косвени данъци – (ДДС), което ще реши проблема, но само временно! Истинският базов доход трябва да се финансира не от потреблението на богатите, а от богатството на богатите! Може да звучи стряскащо, но само тогава парите ще циркулират в пълен обем сред цялото общество и за цялото общество! За да разберете правилно какво предлагам, ще направя и един кратък анализ на сегашната финансова система:

Първо трябва да разгледаме парите като два основни типа (на чисто битово ниво): БЕЗПОЛЕЗНИ Първи тип: Пари в застой – това са парите, които в момента се намират в нашите джобове и портфейли, парите, които в момента не разменят стойност, а само съхраняват такава (колко я съхраняват, е друга интересна тема… инфлация) ПОЛЕЗНИ Втори тип: Пари в движение – това са парите в момента, в който сменят своя собственик – без значение дали се движат, за да обезпечат нечие време/труд или просто си купувате нещо.Това са пари, които разменят съхранената стойност.

Държа да отбележа също така, че стойност може да се съхранява във всяко едно нещо, което е трайно и има търсене! От тук изхождам ,че първичната функция на парите е да разменят, а не да съхранят стойността! Друго, което следва да бъде отбелязано е, че в сегашната система данъци се плащат само при движение на парите, всеки път, когато Вие си купите нещо, без значение дали си купувате кроасан или нечие време, или възможности (персонал/заплата) част от стойността потегля към държавата (губи се)! Ще си позволя да обобщя казаното по следния начин: В сегашната система потреблението се наказва, защото всеки път, когато парите са в движение и изпълняват своята ПЪРВИЧНА ФУНКЦИЯ Вие губите част от тях! Това е и една от причините сегашната система да изпада в циклични кризи, защото тя сама по себе си е антипотребителска система! Другата причина за този дисбаланс е, че се стимулира паричният застой, не само не се облага с данъци, ами дори се дотира съхраняването на стойност. Според мен сегашната система страда от концептуална грешка, която поражда нейният цикличен характер. Това е една система, която принципно е създадена за размяна на стойност, но която не само наказва размяната, тя и поощрява съхранението. Фактически поощрява отсъствието на размяна! Нека да разгледаме сега последиците от системната грешка:

Мисля ,че долните две картинки няма какво да ги коментираме… и двете имат живи свидетели! Хубаво е да се запитате: Обществото някога било ли е причина за криза или война ? Горните две картинки също са взаимосвързани: Похвално е как благодарение на неволята сегашните монетаристи, финансисти и икономисти по неволя стигнаха до отрицателната лихва 🙂 (Похвално, но не за тях, а за самата система, която някак по естествен път следва логиката на третият закон на Нютон.) ПИТАМ СЕГА С ГОЛЕМИ БУКВИ: ЗАЩО С ОТРИЦАТЕЛНАТА ЛИХВА НЕ ФИНАНСИРАМЕ БАЗОВИЯ ДОХОД ???!!! Оставям отворен и въпроса защо Европейската централна банка не финансира хеликоптерните пари с отрицателната лихва от търговските банки, ами печата нови? Това е единственият логичен начин да стимулира потреблението, без да увеличава паричната маса в обръщение!

Ако приемем, че системата може да бъде видоизменена до степен, в която с данък се облага съхранението, а не потреблението, то какво бихме правили с парите от този данък ? Най-логичният отговор на този въпрос е с тези пари да се финансира базовият доход! Това естествено трябва да се направи с дигитална валута, която е в борд с фиатната и, която ще бъде верния коректив на сегашната система. Много лесен и много елегантен вариант, в който не пипаме изобщо данъци или каквото и да било!

Фиатен Лев и дигитален Лев!

От едната страна е сегашната система, която изобщо не трябва да бъде пипана, а от другата е валутна система, която сама се облага с отрицателна лихва ежедневно и по този начин се разпределя измежду всички под формата на базов доход. В едната система растежа се стимулира чрез инфлация, а в другата чрез отрицателна лихва. Чрез едната система се гарантира предлагането, а чрез другата се гарантира търсенето. Едната система е дясно ориентирана, а другата ляво ориентирана! Тези две системи могат да функционират в симбиоза и взаимно ще си помагат, като ни дават 100% контрол над икономиката!

Нека Ви демонстрирам чисто математически какви биха били цифрите, за да може всеки един българин да получава по един безплатен хляб дневно… Безплатен хляб… малко популистки звучи, но това е реално постижимо без особени сътресения. За да улесня примера ще го изчисля при следната постановка:

5 000 000 СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и 1% отрицателна лихва дневно! Държавата следва да създаде Банка за Базов Доход и в тази банка да бъдат отворени сметки на всяко едно физическо и юридическо лице, след което Банката да емитира 500 000 000 дигитални лева, които да обезпечи с реални (аз лично съм фен на крипто технологиите, но за тях друг път), трябва да зададе 1% отрицателна лихва дневно върху цялата сума в банката (сбора от всички сметки), което е 5 000 000 лв. и да раздаде тези 5 000 000 лв. по равно измежду всички физически лица. Този процес се повтаря ежедневно! Важно е да се каже, че парите не напускат Банката, те циркулират само в нея. Всеки може да се разплаща с всеки. Това е сметката за един безплатен хляб на ден за всеки българин със средно образование…. 500 000 000 лв.! Ако Ви се вижда сложно за целия бизнес да губи по 5 000 000 лв. / 1% дневно/ за да храни братята си, винаги можем да изтеглим още пари от фиатната система, за да намалим отрицателната лихва или да увеличим базовия доход. Формулата е на екрана!

Това е принципна схема как би функционирала системата за базов доход! Вместо парите да вървят в посока окрупняване и излизане чрез всевъзможни схеми, те всячески ще се опитват да се върнат при потребителя. Онагледил съм го, неслучайно, с турбо компресор, другият вариант на картинката трябваше да е сърдечен байпас… Трябва да се отбележи, че всеки път потреблението стартира от най-ниското ниво и, че с подобна система за преразпределение малкият, бизнес би бил много по конкурентоспособен от едрия, защото е по-гъвкав! Тази система ще осветлява бизнеса, защото оборот от дигитални пари няма как да бъде скрит! Ще имаме чисто разпределение от имащите към обществото и от там към по-добрия бизнес! Да не се забравя, че системата за базов доход ще функционира с много малък процент от паричната маса в обръщение.(е да… има опция да погълне старата система, но винаги трябва да се търси баланса на интересите!). Трябва да отбележа също така, че тази система може да бъде приложена не само локално, тя може да бъде приложена глобално, като глобална банка за базов доход!

Тук съм изброил само малка част от плюсовете за обществото. Единственото, което искам да добавя, е, че ако изградим системата с криптовалута ние ще можем дори да гласуваме чрез нея… може да въведем дотирано, а не задължително гласуване!

Ще завърша така: Ако за някои от Вас прозира в моята теория максимата “От всекиго според възможностите – на всекиму според потребностите” ще контрирам директно:

ДА ТАКА Е, но в условията на свободно общество, демокрация, пазарна икономика и частна собственост! Ако освободите умът си от миналото, ще прозрете бъдещето!

На сайта, който виждате изписан, може да прочетете цялата концепция с пълни подробности по нейното въвеждане! Благодаря за вниманието! Любомир Станков www.moneyofthefuture.com

The Bulgarian Times

 

Българска идея за Базов Доход достигна до полуфинала на Европейското състезание за социална иновация by

Последни от България

Отиди Горе