България е управлявана от Световния лихвар, правителствата имат роля на параван

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Законът за концесиите, водната стратегия, енергийните закони и  „реформи“ в образованието и здравеопазването се спускат за изпълнение на секторните министерства от Международната банка за възстановяване и развитие, по-известна като Световната банка

Българските кабинети не са автономни във вземането на решения, защото са предварително „оковани“ да водят определената от СБ секторна политика

На 23.02.16 г. Павлова и постоянният представител на Световната банка за България Антъни Томпсън подписаха Споразумение за консултантски услуги в областта на ВиК – сектора

Възмущението от новия Закон за концесиите, на който президентът наложи вето, както и от „водната стратегия“ на България, според която ВиК услугите ще поскъпнат неколкократно в следващите няколко години, създавайки нова низша прослойка – „водно бедни“ хора, гневът срещу обезродяването на децата чрез училищните програми, болката от липсата на достъпно здравеопазване, изобщо – ужасът, в който живее България, съвсем закономерно се насочва срещу управлявалата доскоро коалиция ГЕРБ-Реформаторски блок-АБВ.

От вниманието на обществото обаче убягва фактът, че тази коалиция, както и всички управлявали преди нея, са само изпълнители на чужда воля. И тук няма никаква конспирация. Кукловодите присъстват легално, те са облени от светлината на прожекторите и се виждат прекрасно, стига човек да има будни сетива.

Както закона за концесиите, така и водната стратегия, така и всички енергийни закони, „реформи“ в образованието, здравеопазването и прочее, се спускат за изпълнение на секторните министерства от Международната банка за възстановяване и развитие, по-известна като Световната банка (СБ). Диктатът се осъществява чрез Споразуменията за консултантски услуги със СБ. Такива са сключени с всички секторни министерства.

Всъщност българските правителства не са автономни във вземането на решения, защото са предварително „оковани“ да водят определената от СБ секторна политика.

В поместената таблица са дадени споразуменията, сключени през последните 4 календарни години – от края на 2012 г. до края на 2016 г. Както виждате, някои министерства са омотани в кълчищата на не едно, а на повече Споразумения със СБ. Особено ресурсните министерства. Например МРРБ се управлява по силата на 9 (девет) споразумения със СБ, като четири от тях са специално за Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), МОСВ се управлява чрез 2 споразумения със СБ, земеделското министерство – с две споразумения, Министерството на финансите също е обяздено с две споразумения за мистериозното предприятие „Фонд на фондовете“, енергийното и здравното министерства имат само по едно.

Тези споразумения имат стандартен текст, който без свян и срам постановява, че консултациите на СБ може да нанесат поражения и щети на страната-клиент, но за това Банката не носи никаква отговорност. Не носи отговорност и „Банковият персонал“ от анонимни консултанти (виж карето по-долу). Банката определя по собствена преценка състава на персонала, включително служителите на консултантски длъжности, който да извърши консултантските услуги. Но онзи, който ще се ползва от съветите им, не знае имената на тези съветници.

Тези споразумения винаги работят срещу българския национален интерес, срещу българската национална идентичност, срещу българската национална сигурност. Винаги, без изключения! Тъкмо заради това пионките в изпълнителната власт ги прокарват за ратификация през парламента. Така министър-председателят и неговият кабинет си измиват ръцете и стоварват цялата отговорност (в случай, че някому някога хрумне да потърси такава) върху Народното събрание.

Инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ и Питър Харолд, регионален директор на СБ за Централна Европа и Прибалтика, подписаха Споразумение за предоставяне на консултантски услуги на 25.10.2012 г.

Тези споразумения струват милиони лв на българския данъкоплатец. Например Споразуменията за АПИ (No 20 в таблицата) и Водния сектор (No 19 в таблицата), сключени от кабинета „Борисов“ – 1 през 2012 г.,  са на стойност съответно 3.5 милиона лв и 5.015 милиона лв. Винаги 20% от стойността на договора се плаща в аванс. Останалата сума се плаща на тримесечия. В края на всяко календарно тримесечие в министерството пристига фактура, която то трябва да изплати за 25 работни дни.

Въпреки че пристъпват към изпълнение на всяко подобно споразумение, убедени в своята безнаказаност, банковите консултанти си получават договорените хонорари с швейцарска точност.

А как се отчита изпълнението на споразуменията? Чрез периодично представяне на доклади, които никой извън съответното министерство не е виждал в пълнота. Ние не знаем какви консултации са давали на министър Меглена Кунева например консултантите на Световната банка, с която тя има споразумение, сключено на 14.10. 2016 г.

Партия АТАКА винаги гласува срещу тези споразумения. За жалост нашите гласове „против“ не стигнаха да осуетим ратификацията на тези окови, нахлузени върху националния суверенитет на България. Ако в следващия парламент имаме нужната сила, тези споразумения ще бъдат денонсирани.

Споразуменията със СБ винаги работят срещу българския национален интерес, срещу българската национална идентичност, срещу българската национална сигурност

 


Световната банка нанася поражения,но не носи отговорност за тях

Ето какво гласи стандартният текст на споразуменията със Световната банка, поместван обикновено под т. 14 за отговорността на нейните консултанти

14. Отговорност, задължения и обезщетения

(а) Банката не дава изрични или косвени уверения и гаранции за точността, пълнотата или достатъчността на който и да е от докладите, документите, анализите, меморандумите и останалите информации, включително на съдържащите се в тях прогнози и оценки, изготвени от или с помощта на банковия персонал, нито ще се отнася до степента на успех, който може да бъде постигнат при изпълнение на препоръките, съдържащи се в тях.

(б) Без ограничение към имунитета и привилегиите на банката съгласно нейния Учредителен договор и други приложими международноправни норми, Банката не носи отговорност пред Клиента или трети страни за всички загуби, разходи, щети или задължения, възникнали за Клиента в резултат на Консултантските услуги.

(в) Клиентът е длъжен да обезщети и да предпази банката и банковия персонал от евентуални загуби, разходи, щети и задължения, включително без ограничение и от такива, които са следствие от искове, съдебни дела или предприети срещу тях действия от трети страни (свързани или несвързани с Клиента), независимо на какви основания, във връзка с изпълнението от Банката на консултантските услуги съгласно настоящото Споразумение или позоваването от дадено лице на нещо направено или ненаправено от Банката, с изключение на разходите, възникнали в резултат на груба небрежност или съзнателно неправомерно поведение от страна на Банката или банковия персонал.
 

Споразумения със СБ в периода от 14.12.2012 до 22.12.2016

1
Дел. номер: 602-02-42
Дата: 21.11.2016
Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р160511)
Състояние: приет

2
Дел. номер: 602-02-40
Дата: 17.11.2016
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.)
Състояние: приет

3
Дел. номер: 602-02-41
Дата: 17.11.2016
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

4
Дел. номер: 602-02-37 (Тук самото споразумение със СБ липсва)
Дата: 14.10.2016
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

5
Дел. номер: 602-02-5
Дата: 10.03.2016
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г.
Състояние: приет

6
Дел. номер: 502-02-34
Дата: 22.10.2015
Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
Състояние: приет

7
Дел. номер: 502-02-32 (Тук самото споразумение с ЕБВР липсва)
Дата: 15.10.2015
Закон за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.
Състояние: приет

8
Дел. номер: 502-02-28 (Тук самото споразумение със СБ липсва.)
Дата: 17.09.2015
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

9
Дел. номер: 502-02-16
Дата: 25.05.2015
Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г.
Състояние: приет

10
Дел. номер: 502-02-6 (Тук самото споразумение със СБ липсва.)
Дата: 05.03.2015
Закон за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

11
Дел. номер: 402-02-3 (Тук самото споразумение със СБ липсва.)
Дата: 06.11.2014
Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

12
Дел. номер: 402-02-5 (Тук самото споразумение със СБ липсва.)
Дата: 06.11.2014
Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

13
Дел. номер: 402-02-22
Дата: 21.07.2014
Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юли 2012 г.
Състояние: обсъждане
(БЕЛ.РЕД. СВЕТОВНАТА БАНДА, УПРАВЛЯВАЩИ И ОБЩИНАРИ ГЛАСЯТ ТАЙНО ПО 8,20 ЛВ. ЗА КУБИК ВОДА В СОФИЯ)

14
Дел. номер: 
14 402-02-14
Дата: 10.06.2014
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

15
Дел. номер: 402-02-13
Дата: 09.06.2014
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

16
Дел. номер: 402-02-8
Дата: 13.05.2014
Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.
Състояние: приет

17
Дел. номер: 402-02-7
Дата: 25.04.2014
Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

18
Дел. номер: 302-02-14
Дата: 27.09.2013
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

19
Дел. номер: 202-02-36
(Тук самото споразумение със СБ липсва)
Дата: 15.12.2012
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

20
Дел. номер: 202-02-35 (Тук самото споразумение със СБ липсва)
Дата: 14.12.2012
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
Състояние: приет

Материалът е от в-к. Атака, с автор Магдалена Ташева,
депутат от ПП АТАКА в 42-то и 43-то НС

  • Истината за Световната банка и ограбването на света